Hazine Arazilerini Satın Alma Başvuru Süresi Uzatıldı

Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, imar barışında hazine arazilerinin satın alma başvuru sürelerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Hazine Arazilerini Satın Alma Başvuru Süresi Uzatıldı

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada hazine taşınmazlarına yönelik 3194 sayılı İmar Kanununda, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununda, 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanununda çeşitli değişikliklerin yasalaştığı hatırlatıldı.

Mevzuat değişiklikleri ile imar barışında hazine arazilerinin Satın Alma başvuru süresinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığı kaydedildi. İmar barışında hazine arazileri satışında satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi hâlinde yüzde on peşin ödeme indirimi getirildiğine dikkat çekilen duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Konu ile ilgili Hazine taşınmazı İl Merkezinde ise Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğüne İlçede ise Kaymakamlık Milli Emlak Müdürlüğü/ Şefliğine müracaat edilmesi gerekmektedir. İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan hazineye ait tarım arazileri; 31 Aralık 2019 tarihinden önce en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcılarına, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar doğrudan kiralama hakkı getirilmiştir. Konu ile ilgili Hazine taşınmazı İl Merkezinde ise Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğüne İlçede ise Kaymakamlık Milli Emlak Müdürlüğü /Milli Emlak Şefliğine müracaat edilmesi gerekmektedir. 2/B alanlarında bulunan taşınmazların 6292 sayılı Kanun dahilinde Hazineye ait tarım arazilerinin ise 6292 sayılı Kanun (Belediye mücavir dışı) ile 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanun (Belediye mücavir içi) dahilinde satışına ilişkin olarak; süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme süresi, Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Konu ile ilgili Hazine taşınmazı İl Merkezinde ise Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğüne İlçede ise ilçe Milli Emlak Müdürlüğü /Şefliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.

6292 sayılı Kanunun 7. maddesi dahilinde süresi içinde 2/B iade başvurusunda bulunmayanlar ile geçici 8. maddesi dahiline olanların başvuru süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Konu ile ilgili Hazine taşınmazı İl Merkezinde ise Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğüne, İlçede ise Kaymakamlık Milli Emlak Müdürlüğü/ Şefliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.

4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrası dahilinde yapılan taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler ile toplam taksit süresi içerisinde borcunun tamamını ödemeyenlerin ödeme süresi, vade tarihinden ödeme tarihine kadar kanuni faiz uygulanmak suretiyle 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Konu ile ilgili taşınmaz İl Merkezinde ise Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğüne, İlçede ise Kaymakamlık Milli Emlak Müdürlüğü/ Şefliğine müracaat edilmesi gerekmektedir."

YORUM EKLE