Aldatan Eşle Mallar Nasıl Paylaştırılır?

Takvim'den Feride Hilal İmal okuyucusundan gelen, "Eşimin beni aldattığını öğrendim. Tüm mal varlığını almam mümkün mü?" sorusunu cevapladı.

Aldatan Eşle Mallar Nasıl Paylaştırılır?

Taraflar özellikle aldatma, sadakatsizlik gibi etkenlerle boşanma noktasına gelmişlerse ihanete uğrayan eşin intikam duygusuna kapılması, eşin mal varlığını ele geçirerek cezalandırmak istemesi karşılaşılan bir durumdur.

Peki bu hukuken mümkün müdür? Kural olarak, eşler edinilmiş mal rejimine tabi ise, edinilmiş malları eşit olarak paylaştırılır.

Fakat istisnaen de olsa zina nedeniyle boşanma davası söz konusu ise yarı yarıya olan paylaşım oranları hakimin takdiriyle kusurlu eş aleyhine değişebilir ve bazen hakim kusursuz eşe tamamını bırakabilir.

Fakat bu istisnai bir durumdur ve unutulmamalıdır ki, kusurlu eşin hayatını devam ettirmeye yetecek bir şekilde karar tesis edilecektir.

YORUM EKLE