Anne Babaya Vasi Tayini Nasıl Yapılır?

Posta'dan Tamer heper okuyucusundan gelen, "Babam akıl hastalığı nedeni ile uzun süre tedavi gördü. Annem de onun bu durumundan olumsuz etkilendi. O da sağlıklı düşünme ve karar alma yetisini kaybetti. Biz iki kardeşiz ve kardeşim annemi de bana karşı kullanıp ailevi ilişkilerimi engelliyor. Bu durumda benim hukuken ne yapmamı önerirsiniz?" sorusunu cevapladı.

Anne Babaya Vasi Tayini Nasıl Yapılır?

Aile içinde okuyucumun anlattığı türden bir ortam yaratmanın nedeni çoğunlukla, ileride okuyucum durumunda olan kardeşten mal kaçırma, mirastan mahrum etme amacı taşır.

Yoksa bir yararlanma ortamı olmadan bir evladın anne ve babası ile irtibatını koparma çabası neyle izah edilebilir? Ancak her ne nedenle olursa olsun bir kere baba tedavi görmüş bir hasta.

Dolayısıyla okuyucum tarafından mahkemeye başvurulup kendisine bir vasi tayini talep olunmalıdır.

Okuyucum mahkemeye bu nedenle başvurduğunda da kendisinin vasi olabileceğini ifade edebilir.

Mahkemeler bu taleple bağlı değildir. Böyle bir davada hakim önce vasi tayini gerekip gerekmediğini araştırır.

Vesayet altına alınacak kişi için doktor raporu arar. Sonra vasi tayinini gerekli görürse de bu görevi yapabilecek kimseleri araştırır ve uygun gördüğü kimseyi vasi tayin eder.

Mesela bu durumda okuyucum vasi olabilir ve bu halde babasının tüm haklarını korur; aile ilişkilerini düzeltir. Kabul edelim ki okuyucum dışında biri vasi oldu.

Bu halde de en azından babaya ait mallar güven altında olur çünkü vasi hakim izni olmadan vesayet altındaki kişinin mallarını harcayamaz.

Anneye gelince durumdan etkilenmiş sözü yine bir akıl hastalığını anlatmak için kullanıldı ise yukarıdaki hususlar geçerli.

Yok anne açısından ‘akıl sağlığı yerinde ama geçinemiyoruz’ deniliyor ise bunun hukuki çözümü yok.

Kardeşin birtakım olumsuz davranışlarıysa ailesel ve toplumsal yönden yanlış eğitimin bir sonucudur.

Aile dediğimiz birlik birbirine bağlı, birbirinin haklarını koruyan, sevgi ve bağlılık içindeki küçük bir topluluktur.

Bu eğitim çocukluktan itibaren verilmelidir. Aksi halde okuyucumun anlattığı aile içi çekişmeler alır başını gider.

Bu da hiç istenilmeyen bir durumdur. Bizim gençliğimizde bu hususlar ders olarak okutulurdu, şimdi durum nedir bilmiyorum.

YORUM EKLE