Apartman Yöneticisi Aidat Öder mi?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Apartmanımızda sene başında toplantı yaptık. Yönetici için aidat parası ve ekstra ödemelerden muaf tutulması kararı aldık. Bu kararı alırken oybirliği mi yoksa oyçokluğu mu gerekli? " sorusunu cevapladı.

Apartman Yöneticisi Aidat Öder mi?

Yöneticinin ödemeleri konusunda yasada şöyle diyor: “Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda bir karar alınmamışsa yönetici, yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.”

Dikkat edilirse bir karar alınmasa bile yönetici normal giderlerin yarısına katılmaz. Peki aksine bir karar alınabilir mi? Evet, aksine karar alınabilir. İşte okuyucumun merak ettiği husus bu.

Karar nasıl bir karar olmalı, katılanların çoğunluğu ile mi? Belli bir nisabı sağlamalı mı? Tüm kat maliklerinin katılımı ile mi?

Cümleye dikkat edilirse belli bir nisaptan söz edilmemiş. Sadece ‘kat malikleri kurulu tarafından kararlaştırılır’ deniyor. O halde alınacak karar toplantıya katılanların çoğunluğu ile olacak.

Ancak burada dikkat çekmek istediğim bir başka konu var. Yine yasadaki cümleye dikkat edersek normal yönetim giderlerinden söz ediliyor.

Yani yöneticinin katılmayacağı giderler normal yönetim giderleri, bakım, temizlik, kapıcı ücreti vs. Bunlar dışında olağanüstü giderler bu maddeye girmez.

Örneğin çatı onarımı gerekiyor, bu olağan gider değil veya asansör kabini değişecek bu da olağan gider değil.

Dolayısıyla yasada sözü edilen olağan giderlerdir. Bunun dışındaki hususları kapsayan bir karar alınmışsa kararın durumuna göre iptalini talep etmek imkan dahilinde olacaktır.

YORUM EKLE