Arsa Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) Nedir?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Babamızdan kalma 550 metrekare arsanın 200 metrekarelik bölümü elimizden alındı ve bizlere para ödenmedi. Muhitte diğer parsellerde de bunun uygulandığını ve bir bedel ödenmediğini öğrendik. Bunun için hukuki olarak ne yapabiliriz, haklarımız nedir?" sorusunu cevapladı.

Arsa Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) Nedir?

Okuyucumun sorusu doğrusu akılları karıştıracak bir sorudur. Pek çok kişinin aklına ‘milletin malına böyle el koyulur mu?’ gibi bir soru geliyor, değil mi?

Ancak İmar Kanunu’nun 18’inci maddesi var.

Buna göre, imar düzenlemesi yapılır ve bu uygulanırken Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) denilen bir kısım arazi, bir bedel ödemeden vatandaşın elinden alınabilir.

Üstelik bu pay yüzde 30 oranında alınabilecekken sonra yüzde 45’e kadar çıkmıştır ki yani vatandaşın elinden neredeyse malının yarısı bir bedel ödenmeden alınır.

Peki bu yüzde 45 niye alınır?

Şunun için: Bu uygulamanın yapıldığı alanda şehirleşme planı yapılacaktır. Bu yerlerde yollar, caddeler, kamu binaları vs. yapılacaktır ki işte bunlara alan gerekecektir.

Şahıs parsellerinden kesilen bölümler bu alanlar için kullanılır ve para ödemeden alınmış olmasıyla gayrimenkulün sahibinin zarara uğradığı kabul edilmez, tam tersine geri kalan alanın uygulamadan sonra değer kazanacağı kabul edilir. Dolayısıyla değerini kaybetmediği düşünülür.

Acaba bu düşünce doğru mudur? Meçhul! Peki bu işlemler kesin midir yani dava konusu yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. İdari dava konusu yapılabilir.

Zira bazen yüzde 45’ten fazla kesinti yapılır, bazen konu komşudan yüzde 30 kesilirken bir kişiden yüzde 45 kesilirse eşitlik ilkesine aykırılıktan söz edilir vs. Bunlar için dava açmak mümkündür.

Okuyucumun 550 metrekarelik arsasından 200 metrekaresinin kesilmesi yaklaşık yüzde 36’lık bir kesinti olup yasal sınırlar içindedir.

YORUM EKLE