Hangi Arazılar için Ortak Gider Toplanır?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "40 daireli bir binada daire sahibiyim. Binamızda umumi tesisat olarak uydu yayın sistemi var. Ancak bazı daireler özel yayın yapan bir sisteme de abone olmuşlar. Bunlar yaklaşık 10 daire. Ancak bu sistemde bir arıza oluşmuş ve onarım gerekmiş. Yapılan masrafın genel giderlerden karşılanmasını talep ediyorlar. Bu masraf genel giderlerden mi, özel olarak mı karşılanır?" sorusunu cevapladı.

Hangi Arazılar için Ortak Gider Toplanır?

Önce hangi yer ve tesislerin ortak olduğu konusuna bakalım. Kat Mülkiyeti Kanunu 4’üncü maddesinde bunlar ortak yerler ve tesisler olarak ayılmıştır. Ortak yerleri buraya aynen alamıyorum zira yerim bu sayım için yetmez.

Ancak tesisler olarak sözü geçenler şunlar: “Her kat malikinin kendi bağımsız bölümü dışındaki kanalizasyon, tesisleri, çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler, sıcak ve soğuk hava tesisleri.”

Bunlar ortak tesis. Dikkat edilirse televizyon tesisleri bu madde içinde sayılmış olup bunların tanımında “..... yazılı yerler ve şeyler bu kanun gereğince her halde ortak yer sayılır” denilmektedir. Dolayısıyla binanın tamımı için tesis edilmiş uydu yayın sistemi ortak tesistir.

Ancak buna ilaveten başka yayın sistemini kullanmak özel olarak temin edilmiş ve özel sözleşmeye tabi olarak getirilmiş bir sistem olmakla buna ortak tesis demek kabil değildir.

Aksinin düşünülmesinde her ev kendi için özel sözleşme yaparak değişik yayın kuruluşları ile anlaşma yapması durumunda buna ait ödenecek bedelleri diğer kat maliklerinden talep edebilecektir ki bu anayapı içinde halli mümkün olmayan bir ihtilaf kaynağı haline gelecektir.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2022, 05:46
YORUM EKLE