Miras Araziye Nasıl Ev Yapılır?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Aileden miras kalan 45 dönüm tarlamız vardı. Biz yedi kardeşten altısı ile yazılı anlaşma yaptık ve bu tarlanın bana düşecek 6 bin 400 metrekaresinin 4 bin metrekaresine özel idare izni ile ev yaptım. Meyve ağaçları diktim, ışıklandırma yaptım ve oturuyorum. Şimdi kardeşlerim 45 dönümlük alanı bölmek istiyor. Evimin bulunduğu yeri nasıl korurum?" sorusunu cevapladı.

Miras Araziye Nasıl Ev Yapılır?

Okuyucumun anlattığı durumda aklımda benim de bazı sorular var. Mesela tarla vasfında bir yer küçük parsellere ayrılmaz. Dolayısıyla kardeşlerin bir ortaklığın giderilmesi sureti ile bölünme talebi nasıl karşılanır?

Bunun için net yanıt gayrimenkulün bulunduğu yer ve planlı bir alana dönüşüp dönüşmediğinin bilinmesi ile açıklık kazanır. Şayet ortaklığın giderilmesi sureti ile bölünme talebi olursa ve ortaklar arasında bölünme imkanı mevcut ise böyle bir bölüştürmede, mümkün olduğu kadar bölünen alanlar o yeri kullanan kimselere tahsis edilir.

Okuyucuma 6 bin 400 metrekare yer düşüyorsa kendisi bu alan içindeki 4 bin metrekareyi kullanıyorsa zaten mahkemece yapılacak bölüştürmede bu yer kendisine tahsis edilecektir. Sulhen bir parselasyon yapma imkanı teknik olarak imkan dahilindeyse bu halde zaten diğer kardeşler noter tasdikli imzaları ile bu yeri okuyucuma tahsis ettiklerinden bu yerin muhafazası talebinde bulunabilecektir. Dolayısıyla şu an için bir risk görülmüyor.

YORUM EKLE