Mirasçı Önce Ölürse Ne Olur?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Bir vasiyetname yapmayı düşünüyorum. Bazı mallarımı bırakmak istediğim birisi var. Ancak aklıma takılan husus, bu kişi benden önce ölürse ona bırakacağım malın akıbeti ne olur? Acaba onun da mirasçılarına mı kalır?1 sorusunu cevapladı.

Mirasçı Önce Ölürse Ne Olur?

Okuyucuma önce genel kuraldan söz edeyim, sonra istisnai bir durumu açıklarım. Genel kural şudur:

Vasiyetname ile mal bırakılacak kişi, vasiyet yapandan önce ölmüş ise artık vasiyet olunan mal, mirasçılara kalır.

Yani vasiyetin uygulanması söz konusu olmaz. Ancak bu konuyu düzenleyen yasa metninde bir cümle var.

Diyor ki, “Vasiyet alacaklısı miras bırakandan önce ölmüşse, tasarruftan aksi anlaşılmadıkça.....” Yani vasiyetnamede aksine bir hüküm koyulabilir ve bu geçerlidir.

Mesela (A) kişisine bir mal bırakılacak ise, vasiyetnamede (A) kişisinin önce ölmesi halinde bu mal (B) kişisine kalacaktır gibi bir ifade var ise bu geçerlidir.

Yani miras olarak bırakılacak malın, sadece (A) kişisine kalması isteniliyor, bir başkasına gitmesine izin verilmiyor ise vasiyet (A) kişisine yapılır.

Mal bırakacak olanın vefatında bu kişi hayatta ise o malı alır. Önce ölmüş ise o mal miras bırakanın kanuni mirasçılarına kalır.

Şayet (A) olmazsa başkası da mesela (B) olur deniliyor ise bunun vasiyetnamede belirtilmesi gerekir. Ama önce ölen kişinin mirasçılarına kendiliğinden yasal olarak geçmez.

YORUM EKLE