Site Denetim Kurulu İstifa Ettiğinde Ne Yapılmalı?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Sitemizde denetim kurulu üç kişi, bunlardan biri istifa ederse durum ne olur? Kat malikleri ne yapar?" sorusunu cevapladı.

Site Denetim Kurulu İstifa Ettiğinde Ne Yapılmalı?

Okuyucum bu soruyu sorarken sorusunun içinde neredeyse yanıtını da vermiş, şöyle: Daha önce bir yazımda yönetim kurulu üyelerinden birinin istifası durumunda ne yapılacağını yazmışım.

‘Olağanüstü kat malikleri toplantısı yapıp bu toplantıda usulüne uygun olarak yönetici seçilir’ demişim ve okuyucum da sorusu içinde bu yanıtımı hatırlatmış. Evet işte yanıt bu. Denetçi için de durum aynı.

Zira Kat Mülkiyeti Kanunu’muza göre denetçi de kat malikleri kurulu tarafından sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilir. Yani eksik kalan denetim kurulu üyeliğine mesela yönetim kurulu atama yapamaz. O halde denetçi seçiminin tek yolu vardır; kat malikleri tarafından seçilmek.

O halde eksik üyeyi tamamlamak için kat maliklerinin olağanüstü toplantıya çağrılması gerekecektir. Ancak okuyucumun sorusu üç kişilik heyetten bir denetçinin istifasıdır.

Bu durumda şunu da hatırlatmakta yarar vardır. Denetçiler mutlaka heyet halinde çalışmaz, kişisel olarak da rapor hazırlayabilirler. Bu durumda kabul edelim ki bu istifa eden bir denetçi yerine kat malikleri kurunu toplayamadık veya herhangi bir nedenle ihmal edildi, bu halde diğer iki denetçinin raporları geçersiz kabul edilmez. Bunlar değerlendirilebilir.

Ancak her zaman işin doğrusunu yapmak gerekmekte ise istifa eden denetçi için kat maliklerini bu gündem maddesi ile toplayıp denetim kurulunu tamamlamakta yarar vardır. Bu toplantı tek gündem maddesi ile yapılacağından başkaca hususlar görüşülemeyecektir ve çok kısa sürecektir. Bu nedenle toplantı kolay bir toplantı olacağından katılımın da yeterli olacağı kanaatindeyim.

YORUM EKLE