Tadilat Gerekçesi ile Kiracı Çıkarılır mı? Kiracı Hangi Gerekçelerle Çıkarılabilir?

Kanunlar kiracıların haklarını koruma altına alsalar bile ev sahiplerinin bazı gerekçelerle kiracıyı evden çıkarma hakları var. Peki tadilat gerekçesi ile kiracı çıkarılabilir mi?

Tadilat Gerekçesi ile Kiracı Çıkarılır mı? Kiracı Hangi Gerekçelerle Çıkarılabilir?

Tadilat yapma gerekçesiyle ev sahibikiracıyı evden çıkarma davası açabiliyor. Kiralanan taşınmazın gerçekten onarılarak, genişletilerek veya değiştirilerek inşası halinde, kiraya veren belirli yolları izleyerek kiracısını çıkarabilir.

Bu işlemler gerçekleşirken kiralanan evde oturulması mümkün değilse mahkeme kararı ile kiracının tahliye edilmesi mümkün. Tahliye davası şartları yerine getirildiği müddetçe evinizde tadilat yapma gerekçesiyle kiracıyı evden çıkarma hakkınızı kullanabilirsiniz.

Kiracının izinsiz tadilat yapması ise başka bir tahliye nedenidir. Sözleşmede yazan şartlara göre kiracının tadilat ve herhangi bir değişiklik yapmasına izin verilmiyorsa böyle bir durumda kiracınıza dava açabilirsiniz. 

Ev sahibi kiracıyı evden çıkarma süresi dolmasa bile sözleşmeye uyulmaması durumunda çok hızlı bir şekilde tahliye talebinde bulunabilir. Ancak kiracı ev sahibinden izin alırsa ev içerisinde tadilat yapabilir. Kiracıların bu durumda yazılı izin almaları haklarını korumaları açısından önemlidir.

Başlıca Kiracıyı Evden Çıkarma Şartları

Ev sahipleri kiracılarını evden çıkarmak istedikleri zaman kanuni koşullarla karşılaşabilir. Böyle durumlarda iki taraf karşılıklı dava açabilir ve kiracının tahliyesi uzun zaman alabili. Kiracıyı evden çıkarma yasal süresi dolmadan sonuca varmak için bazı şartları yerine getiriyor olmanız gerekir. Kiracınızın sözleşme kurallarına uymaması durumunda tahliye davası açma hakkınız var. Bunun dışında kiracıyı evden çıkarma şartları altında tahliye davası açabilirsiniz.

Kiralanan taşınmazda kiracınızın 10 seneden fazla bir süredir oturuyor olması durumunda otomatikman tahliye hakkınız doğar. Bunun dışında kiracıyı evden çıkarmak için ev sahibinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyaçları nedeniyle taşınmazın tahliyesi davası açmak mümkün. Kiracının kirayı ödememesi durumunda aynı yıl içerisinde iki defa haklı ihtar çekerek tahliye isteyebilirsiniz.

Kiracıyı evden çıkarmak için haklı sebepler mevcutsa tahliye işlemini hızlandırabilirsiniz. Evinizi kiraya verirken kiracınızdan tahliye taahhütnamesi alarak kiracınızı daha kolay evden çıkarma şansınız olur. Eğer kiracınızın evde uzun süre oturmasını istemiyorsanız mutlaka taahhütname isteyin ve sözleşmeyi yıllık olarak yapın.

Kiracıyı Evden Çıkarmak için Haklı Sebepler Nelerdir?

Kiracı evden çıkarma prosedürü içerisinde çeşitli haklı sebepler öne sürebilirsiniz. Mücbir sebepler nedeniyle kiracının evden tahliyesi talep edilebilir. Bu kural her sözleşmede bir madde halinde belirtilir. Bunun dışında evinizde tadilat yapmak istediğiniz zaman da kiracının tahliyesini isteyebilirsiniz. Ancak tadilatın esaslı olması ve tadilat süresince evde oturulamayacak olması gerekiyor.

Kiracının izinsiz tadilat yapması tahliye nedenlerinden biri olabilir. Kira sözleşmelerinde bu konuyla ilgili bir madde yer alır. Kiracınız izinsiz olarak evinizde değişiklik yapamaz. Evi genişletemez veya değiştiremez. Kiracının evde tadilat yapması için sizin izniniz gereklidir. Kiracı tadilat yapma isteğini baştan belirtirse bununla ilgili kira sözleşmesinin düzenlenmesi gerekir. Sözleşmede kiracının tadilat yapması için izin verdiğinizi belirtir bir madde yer almalıdır.

Bunların dışında kiracı eğer evinize özenli davranmıyor ve sözleşme kurallarına aykırı davranıyorsa tahliye talebinde bulunabilirsiniz. Kiracı iflas ettiyse verilen süre içerisinde yeterli güvence göstermezse ev sahibi kiracıyı evden çıkarma hakkına sahiptir. Kiracının yahut eşinin yakınlarda başka bir evinin bulunması durumunda ev sahibi bunu sonradan öğrenirse tahliye davası açılabilir.

Kiracı Hakları Nelerdir?

Ülkemizde kanunlar kiracılara bazı sorumluluklar yüklediği gibi haklarını da savunurlar. Kiracıların hakları sözleşmede belirtilse bile ev sahipleri ile anlaşmazlığa düşülmesi gibi bir durum söz konusu olabileceği için kanun tarafından korunur. Ev sahibi kiracıyı evden çıkarmak isterse bunu ancak kanunlara uygun bir şekilde gerçekleştirebilir.

Kiracı sözleşmeyi imzaladıktan sonra sözleşmede belirtilen tarihte, taşınmazı belirtildiği şekilde teslim alma hakkına sahiptir. Örneğin; sözleşmede boya badanalı bir şekilde evin teslim edileceği belirtiliyorsa ev sahibinin bu yükümlülüğü yerine getirmesi gerekir. Aksi takdirde kiracı boya badanasız evi teslim almama hakkına sahip olur.

Sözleşme süresi dolmamışken ve haklı bir sebep yoksa kiracının evden çıkarılmaması gerekir. Kanunlar sözleşme süresince kiracının evde kalmasını sağlayacak şekilde haklarını koruyucudur. Kiracı eve yerleşirken belirli bir miktar depozito ödemesi yapar.

Evi teslim aldığı şekilde iade etmesi durumunda kiracının ödediği depozitoyu geri alma hakkı vardır. Kullanıma dayalı yan giderlerin kiraya veren tarafından ödenmesi talep edilebilir. Kullanıcı hatası yoksa ev ile ilgili önemli tamiratlardan ev sahibi sorumludur.

Taşınmazın Tadilatı Gerekçesiyle Tahliye Edilmesi Şartları Nelerdir?

Ev sahipleri evlerinde yapılacak esaslı tadilatlar nedeniyle kiracılarının tahliyesini isteyebilirler. Tadilat gerekçesiyle kiracıyı evden çıkarmak isteyen ev sahipleri bazı şartları yerine getirmek zorundadırlar. Burada bahsedilen tadilat ufak uygulamalar değildir. Taşınmazın gerçekten yaşanacak durumda olmayacağı büyük tadilatlar için bu durum söz konusudur.

Buradaki amaç taşınmazın esaslı bir şekilde onarılarak, genişletilerek veya değiştirilerek imarı veya yeniden inşasıdır. Taşınmazın yıkılıp yeniden yapılması gibi büyük bir tadilat durumu söz konusu olduğunda tahliye davası açılır. Her somut olaya göre tahliye gerekli olup olmadığı dava sırasında incelenir.

Tadilat sırasında konutun yaşama elverişsiz olması tahliye nedenlerindendir. Taşınmazın yeniden inşası veya imarına ilişkin projenin mahkemeye sunulması gerekir. Ev sahibi kiracıyı evden çıkarma amacıyla bahane üretmiyor ve gerçekten tadilat yapıyorsa tahliye kararı çıkar. Belirli süreli kira sözleşmelerinde sözleşme süresi dolduktan sonraki bir ay içerisinde tadilat nedeniyle tahliye davası açılmalıdır. Bu süreyi geçirirseniz kiracıyı evden çıkarmak için zorlanabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2022, 03:49
YORUM EKLE