Vekâlet ile Devredilen Tapu İptal Edilebilir mi?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Altı ay önce bir komisyoncudan daire satın aldım. Kaporasını da emlakçıya ödedim. Neticede altı ay sonra tapuda vekaleten işlem yapıp parasını ödeyip daireyi aldım. Ancak aklıma takılan husus maliki hiç görmemiş olmam. Mesela tapuya verilen hüviyet fotokopisi sahte olabilir mi? Vekaletname sahte olabilir mi? Bu halde durum ne olur?" sorusunu cevapladı.

Vekâlet ile Devredilen Tapu İptal Edilebilir mi?

Doğrusu vekaleten alışveriş yapıldığında bu husus akıllara gelebilir. Bunun için “Yok böyle satış olmaz” diyemem. Zira vekaleten satış olur.

Bir kimse tapuda işlem yapılacak türden bir vekaletname ile ki buna düzenleme şeklinde vekalet diyoruz.

Böyle bir vekaletle alım-satım yapabilir. Bu geçerlidir. Peki bunların sahtesi olamaz mı? Olabilir elbet.

Sahte belgeler genel anlamda iki türlüdür; biri iğfal kabiliyeti olanlar, diğeri iğfal kabiliyeti olmayanlar. Yani öyle bir sahte belge tanzim edersiniz ki hakikisinden ayırmak mümkün değildir.

Bu karşıdaki kimsede tereddüt yaratmaz, hakikisi gibi kullanılır. Buna iğfal kabiliyeti var denilir.

Bir de öyle abuk sabuk bir belge getirilir ki daha bakınca bunun sahteliği anlaşılır, buna da iğfal kabiliyeti yoktur yani aldatıcı hükmü yoktur denilir.

İğfal kabiliyeti olan işlemlerde o işlemi yapan görevli suçlanmaz. Çünkü ilgili memurun önüne gelen her belgenin peşine takılıp iz sürmek mümkün değildir.

Bir tapu memuru her vekaletnamenin noterini arayıp vekaletnamenin izini sürmesi, sonra vekalet vereni arayıp bundan haberdar olup olmadığını araştırması mümkün değildir.

Dolayısıyla ciddi gördüğü belge ile işlem yapar. Ancak sahteliği suratından akan belgelerle işlem yapmaz.

Peki satın alan için durum nedir? Doğrusu sahte belge ile alım yapan kişi için durum daha kötüdür, satış geçersiz kabul edilir.

Okuyucumun anlattığı olayda bir sahtecilik var mı yok mu bunu bilme imkanına sahip değilim ama her satışta da huzursuz olmamak lazım.

Bu husus işlemden önce araştırılırsa ve güven duyulursa huzur içinde işlem yapılır tamam.

Ama artık işlem yapılıp bitmiş, tapu müdürlüğü sahtecilik gibi bir endişe duymamış ise artık evinizi güle gülle kullanın demekten başka söyleyecek sözümüz olmaz.

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022, 07:07
YORUM EKLE