Çekmeköy'de İcradan Satılık Lüks Konut!

İstanbul Çekmeköy Taşdelen mahallesinde bulunan 120.00 metrekarelik daire 900 bin liraya icradan satışa çıkarıldı.

Çekmeköy'de İcradan Satılık Lüks Konut!

İHALE DETAYLARI

İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili, Çekmeköy ilçesi, Taşdelen mah., Köycivarı mevkii, 8 parsel sayılı, 4.722,90 m² arsa miktarlı arsa vasfında ana taşınmazın üzerinde bulunan C blok isimli binanın7 nolu bağımsız bölüm daire nitelikli ve 10/1278 arsa paylı bağımsız bölümün 1/1 ( TAM) hissesi borçlu adına 30.07.2008 tarih ve 21367 yevmiye ile satış işlemi ile tescil edilmiş olup, bu hisse satılacaktır. Mahkeme kararında belirtilen bilirkişi raporuna göre; KONUM DURUMU: Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi, 8 parselin kuzey cephesinde Yetkin sokak, batı cephesinde Lületaşı sokak ve güney cephesinde Durak sokak bulunmaktadır. Diğer tüm yönlerden komşu parseller ile çevrilidir. Taşınmazın yakın çevresinde; Sultançiftliği ilkokulu, Suryapu Tilia Evleri sitesi, Ekşioğlu Çiftlik evleri sitesi, Park Verde sitesi, Mega Kent sitesi, Çınar evleri sitesi, Askeri Bölge ve Güngören camii yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Satışa konu olan, Ana Taşınmaz Özellikleri (Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi, 8 parsel) YAPI RUHSATI: 15.09.2000 tarih ve 1598 sayı ile blokların yeni yapı ruhsatı, 30.07.2007 tarih ve 852 sayı ile C bloklar için yenileme yapı ruhsatı verilmiştir. MİMARİ PROJE: C blok yeni yapı ruhsatı eki olan mimari projesi 2009 sayı ile onaylı kat irtifakına esas mimari projesi temin edilmiş olup, konum teyidi, alan hesaplamaları ve kullanım hacimleri projesinden teyit edilmiştir.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ:Yapı kullanma izin belgesi alınmamıştır.Kıymet takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu C blok, yol altı 2 ve yol üstü 7+ÇAK kattan ibaret, 28 adet daire vasıflı bağımsız bölüm içermekte olup, betonarme tarzında, IV-B yapı sınıfında, C blok için 4.044.00m2 emsal dahili inşaat alanı olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre C blok 2. bodrum katında; kapalı otopark ve su deposu alanları, 1. bodrum katında; sığınak, kapıcı dairesi ve depo alanları, zemin katında; blok ana girişi ve 4 adet daire ve diğer normal katlarda her katta 4 adet daire bulunmaktadır. Vaziyet planına göre C blok girişi, zemin kattan, ön cepheden ve güney yönünden sağlanmakta olup, mevcutta aynı yönden ve 1. bodrum katta giriş yapılmaktadır. Parsel içinde A-B-C-D olarak 4 adet blok bina mevcut olup, projesine göre 100 adet daire ve 11.532,80m2 emsal dahili inşaat alanı bulunmaktadır. Çekmeköy belediyesi imar arşiv dosyasında 08.12.2009 tarih ve 16/25 sayı ile yapı tatil tutanağı düzenlenmiş ve binaların projesinden büyük imal edildiği ve kapalı otopark yapıldığı tespit edilmiştir.Blok giriş kapısı alüminyum profilli camlı kapıdır.Blokların dış cephesi izolasyonludur. Projesinde ve mevcutta çalışır vaziyette 2 adet asansör ve yangın merdiveni mevcuttur.Bina içi sahanlık ve merdiven zeminleri mermer kaplıdır. Blokların orta avlusunda açık otopark alanı mevcuttur. Kapalı otopark ve site ana girişi Durak sokaktan yapılmaktadır. Site girişinde güvenlik kulübesi ve görevlisi mevcuttur. Blok görevlileri bulunmaktadır.C blok Durak sokaktan giriş yapıldığında soldaki son bloktur.Taşınmaz daire nitelikli olup, mevcutta C blok 2. katta yer almaktadır.Söz konusu bağımsız bölüm C blok ön cephesine göre 2. katta ve sağ-arka tarafta olup,kuzey-doğu cephelidir.Projesine göre yasal net kullanım alanı; 84.90 m2+6.55 m2 2 adet balkon (brüt 103 m2) olarak tespit edilmiştir.Projesine göre daire; 3 oda,salon, mutfak, banyo, antre, hol ve 2 adet balkon alanlarından oluşmaktadır. Balkonlardan biri salonda biri de mutfaktadır.Mevcutta ise daire büyütülmüş olup, 3 oda, salon, mutfak, banyo, ebeveyin banyosu, wc, antre, hol ve 1 adet balkon alanlarından oluşmakta olup, net alanı mevcutta yaklaşık 120.00 m2+4.95 m2 1 adet balkon ve brüt alanı yaklaşık 140.00 m2 olarak hesaplanmaktadır. Dairenin ana giriş kapısı çelik kapıdır. Pencere profilleri pvcdir. Oda zeminleri laminat parke ve ıslak zeminler seramiktir. Mutfak dolapları mdf olup, tezgah granittir. Banyoda duş teknesi ve kabini, klozet ve dolaplı lavabo, ebeveyn banyosunda duş teknesi ve kabini, klozet ve ayakllı lavabo ve wc alanı çamaşırlık ve ardiye olarak kullanılmakta olup, ayaklı lavabo mevcuttur ve tüm duvarlar tavana kadar fayans kaplıdır. Duvarlar saten boyalı olup, tavan kesitlerinde kartonpiyer mevcuttur.Daire içi kapılar panel kapıdır. Dairenin ısınma ve sıcak su ihtiyacı doğalgazlı kombi kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır. Söz konusu daireye ait olan 10/1278 arsa payının arsa üzerindeki karşılığı 39.96m2dir.

Adresi Sultançiftliği Mahallesi, Durak Sok., Park Orman Konutları, No:4/C-7Çekmeköy / İstanbul Çekmeköy / İSTANBUL

Yüzölçümü :Ana taşınmaz yüzölçümü 4.722,90 m2

Arsa Payı 10/1278

İmar Durumu :13.08.2021 tarih İstanbul Anadolu 25. İcra Dairesine gönderilen imar durumuna istinaden, Çekmeköy İlçesi, Sultançiftliği Mahallesi, 8 parsel sayılı taşınmazın "1/1000 ölçekli, 17.10.2008 T.T.li Taşdelen Uygulama İmar Planı ve 17.12.2017 T.T.li 1/1000 ölçekli Uygulama Plan Notları Tadilatı kapsamında; A lejantlı E:1.20 yapılanma şartlarında KONUT ALANI lejantında ve kısmen de YOLda kaldığı " anlaşılmıştır.

Kıymeti 900.000,00 TL

KDV Oranı %1

Kaydındaki Şerhler Yönetim Planı: 22/07/2008 30/07/2008-21367 Yevmiye, İcra ve kamu haciz şerhleri mevcuttur.

1. Satış Günü 28/06/2022 günü 11:30 - 11:35 arası

2. Satış Günü 28/07/2022 günü 11:30 - 11:35 arası

Satış Yeri : 4 Nolu Mezat Salonu - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı KARTAL / İSTANBUL

Teminat : Satış Mahallinde NAKİT TEMİNAT kabul edilmeyecektir.

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini (Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi 2020/1057 Esas, 2020/1064 Karar sayılı kararı, Onama: Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2021/1635 Esas, 2021/3021 Karar sayılı kararı) İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesinin T. Vakıflar Bankası Anadolu Adalet Sarayı Şubesinde bulunan TR 54 0001 5001 5800 7312 4188 54 İBAN numaralı hesabımıza T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satış mahallinde NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. Maddesine göre döviz teminat olarak kabul edilmez. Bu taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklı satış isteyen hissedar veya ilgililer artırmaya iştiraki halinde alacağı mezkur nispet reddesinde ise ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

3- Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6-İİK'nun 127. Maddesi hükmü gereğince satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere iş bu ilan tebliğ edilmiş sayılacaktır.

7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.8-KDV Kanununda satış işlemlerine esas uygulanan vergi oranlarında mevzuat değişikliği yapılması halinde Resmi Gazetede yayımlanması ile yeni vergi oranlarına göre işlem yapılacaktır. 9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/1714 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/04/2022

YORUM EKLE