İzmir'de İcradan satılık Kargir Ev!

İzmir Ödemiş'te avlulu kargir ev icradan satılıktır.

İzmir'de İcradan satılık Kargir Ev!

İHALE DETAYLARI

ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : 

29/06/2021 tarihli bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz tapu kayıtlarına göre İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Türkmen Mah. Kabaroğlu sk.No: 26 adresinde kadastronun 14 ada 41 parsel noda kayıtlı 246,50 M2 yüzölçümlü AVLULU KARGİR EV VASIFLI taşınmazdır. Taşınmaz tapuda Türmen Mah. 6.ciltte 575.sayfada işlidir. Söz konusu taşınmaz Ödemiş İlçe merkezinde Hükümet Konağı binasının 875 m batısında konumludur. Taşınmaza ulaşım kolaydır. Toplu taşımaya yakındır. Perşembe günleri kurulan semt pazarına yürüme mesafesindedir. Ödemiş Belediye Başkanlığı imar ve şehircilik müdürlüğünden alınan bilgiye göre konu parsel 1/1000 ölçekli Ödemiş uygulama imar planı sınırları içerisindedir. Anılan plana göre bitişim nizam 3 kat konut imarlıdır. Taşınmazın kadastral yola cephesi yoktur. Bu sebeple yapılaşma hakkı kazanılabilmesi için ada bazında imar uygulaması yapılacağı bilgisi alınmıştır. Aynı zamanda taşınmaz Ödemiş Koruma Planı etkileşim alanında olup İzmir 1 numaralı anıtlar kurulunun izni alınarak yapılaşma hakkı kazanılacağı bilgisi alınmıştır. Taşınmaz üzerinde yaklaşık 70 yıllık 40 m2 taban alanlı yığma kargir tarzında konut amaçlı tek katlı 70 m2 alanlı ev yapısı ve 30 m2 müştemilat yapısı bulunmaktadır. Taşınmazın değerlemesinde zemin değeri üzerine yapı değerleri eklenek bugünkü mevcut durum değerine ulaşılmıştır. Taşınmazın tamamı satılacaktır.

Adresi : Türkmen Mah. Kabaroğlu Sk.No:26 Ödemiş İzmir Ödemiş / İZMİR

Yüzölçümü : 246,50 m2

Arsa Payı : Dosyasındaki gibidir.

İmar Durumu : Dosyasındaki gibidir.

Kıymeti : 122.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Takyidatta görüldüğü gibidir.

1. Satış Günü : 22/09/2022 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 20/10/2022 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : ÖDEMİŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU -

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. FİZİKEN İHALEYE KATILIP MEZAT SALONUNDA PEY SÜRECEK İHALE KATILIMCILARI EN AZ 250,00TL VE ÜZERİNDE PEY SÜREREK ARTIRMAYA KATILACAKLARDIR.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/221 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2022, 04:32
YORUM EKLE