İzmit'te İcradan Satılık Arsa

Kocaeli İzmit Merkez İlçe, 142 Ada, 8 Parsel, Ş.Çayırköy'de 3.868,70 metrekarelik arsa icradan satışa çıkarıldı.

İzmit'te İcradan Satılık Arsa

İHALE DETAYLARI

KOCAELİ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/36056 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri : Kocaeli İzmit Merkez İlçe, 142 Ada, 8 Parsel, Ş.Çayırköy , Arsa vasıflı Taşınmazın tamamı 3.868,70 m2 olup borçlunun 1461/17585 Hissesi satılacaktır.
Parsel 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi olan imar uygulaması sonucu oluşan imar parselidir.

Parselin üzerinde herhangi sanat yapısına rastlanmamıştır. Çevre sınırlarını belirleyen çit uygulaması yapılmamıştır. Taşınmaz ana arterlere ve toplu taşım güzergâhlarına kısmen yakın mesafede olduğundan ulaşım imkânları iyidir. Yol, su, kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden tam olarak yararlanmaktadır. Parselin topoğrafik yapısı batıya doğru eğimli olup zemin parametreleri inşaat yapımına uygundur.

İmar Durumu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut Alanı" kullanımında kalmaktadır.Parseldeki yapılaşma koşulları ayrık yapı nizamı, kat adeti 3 kat,T.A.K.S = 0,30, K.A.K.S= 0,90 dir. Yaklaşma mesafeleri imar yolu cephesinde min. 5,00 metre, yan bahçede min. 3,00 metredir. Parsellerin kadastral yola cepheleri vardır.

Kıymeti 482.130,00 TL KDV Oranı : % 8

Kaydındaki Şerhler : İzale-i Şuyu Şerhi mevcuttur. Kocaeli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi 2014/285 es dosyası devir olmaklaKocaeli 2. Sulh Hukuk 2017/1559 Es dosyası olmuş taşınmaz bu şerh ile yükümlü olarak satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2023 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2023 - 12:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2023 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2023 - 12:00

YORUM EKLE