ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1167 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi 7884 ada 8 parsel, 4. Kat 5 Numaralı Bağımsız Bölüm Sayılı Mesken Nitelikli Tamamı 1/1 olarak Dosya Borçlumuza Ait olan Mesken Nitelikli Taşınmaz Satılacak Olup,147,00 m2 Ana Taşınmaz Yüzölçümü Mevcuttur, arsa alanlı ana taşınmaz nitelik BİR ZEMİN DÖRT NORMAL KATLI KARGİR BİNA, bağımsız bölüm nitelik MESKEN olarak görülmektedir.
Not: Taşınmazın Depremden kaynaklı, E -87956901-000-6784850 Sayılı Yazıları İle Çevre Şehircilik Müdürlüğünce Verilen HASARSIZ Raporu Mevcuttur.Tapu Kayıtlarında Taşınmaz Karalarbucağı Mahallesi olarak Kayıtlı Olup, Kıymet Takdiri Raporunda Güzelyalı Mahlallesinde Olduğu Bildirlimiştir.Taşınmaz Kıymet Takdiri Tutarı Olan (2.200.000,00 TL ) ve Satış Masraflarından Ari ayrıOlarak Taşınmaz Kayıtlarındaki İpotek alacağı Korunmak için Taşınmazın Satışına 2.044.089,87 TL Bedelden Aşağı olmak üzereBaşlanılmasına Alacaklı Tarafça Rıza Gelmek ile Satışa Bu Rakam Üzerinden Başlanılmasına Karar verilmiştir. Satışa İştirak Etmek İsteyen Tarafların Satış Şartnamesinden ve Satış İlanından Suret İsteme ve Alma Haklarının Olduğu İlan ve İhtar Olunur.

Adresi : Güzelyalı Mahallesi 81030 Sokak No.10 Kat 4 Daire 5 - Çukurova / ADANA

Yüzölçümü : 147,00 M2 Yüzölçümü olan Taşınmazda Dairenin 54/294 Payı Bulunmaktadır.

Arsa Payı : 54/294 - Ana Taşınmazda Borçluya Düşen Pay Paydadır.

İmar Durumu: İnşaat tarzı Ayrık Nizam İki katlı konut alanı olarak görülmekte olup, Plan Değişikliğinden Dolayı İmar Durumu Verilmemektedir.

Kıymeti : 2.200.000,00 TL

33 İlde İndirimli Arsa Müjdesi 33 İlde İndirimli Arsa Müjdesi

KDV Oranı : %1 - Olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Gereğince Takdir Edilmiştir.

Kaydındaki Şerhler : TAPU KAYITLARINDA OLDUĞU GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 01/11/2023 - 10:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 10:39

2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 - 10:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 10:39

Editör: TE Bilisim