ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN Özellikleri : Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yuva Mahallesi, 43243 ada 1 parselde yer alan taşınmaz tapu kaydında Yuva Mahallesi 43243 ada 1 parselde kayıtlı 3.279,00 m² yüz ölçümlü arsa vasıflı taşınmazın yapılaşma koşulları E: 0.60 ve yençok: 5 kat ve ''KREŞ ALANI" olduğu taşınmaz üzerinde herhangi bir muhtesat bulunmadığı fiilen boş durumda olduğu yamuk şeklindeki parselin önemli bir kısmı nispeten düşük eğimli iken kalan küçük kısmı yüksek eğimli topoğrafyada yer aldığı, taşınmaz Kardelen Mahallesi yerleşim alanı çevresinde olup kentsel gelişim bölgesi sınırları dahilinde olduğu çevresinde site tarzı lüks yapı tarzı yapılaşma faaliyetleri devam ettiği taşınmazın etrafında Su Güzeli Sitesi Şehit Onbaşı Faruk Ergenç Parkı Özel Nazime Özlem Ortaokulu' nun bulunduğu 1940. Caddesine 350 m Botanik metro istasyonuna 600 m Yeni Batı kavşağına 800 m Atlantis Alışveriş Merkezi'ne 1700 m mesafede yer aldığı her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Yuva Mahallesi 43243 Ada 1 Parselde Yer Alan Arsa Yenimahalle / ANKARA

Yüzölçümü : 3.279,00 m²

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu :Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02/02/2023 tarih 137357 sayılı cevabi yazısında 43243 Ada 1 Parselin 1/1000 ölçekli 84138 nolu parselasyon planı kapsamında E: 0.60 yençok: 5 katlı yapılaşma koşulları ile ''KREŞ'' kullanımında kaldığı ve 84138 nolu plan notlarının geçerli olduğu söz konusu ada parsele ait mimari projenin bulunmadığı bildirilmiştir.

Didim'de Arsa Satışı Didim'de Arsa Satışı

Kıymeti : 13.116.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP PLAN GEREĞİ KREŞ ALANI OLARAK AYRILMIŞTIR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 10:10
Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 10:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2023 - 10:10
Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 10:10

Editör: TE Bilisim