Bir arsanın piyasa koşullarındaki alım satım değeri arsa rayiç bedel olarak ifade edilir.

Bu kapsamda rayiç bedeli etkileyen unsurlar bulunur.

Arsanın sahip olduğu özellikler rayiç bedel üzerinde etkilidir.

Rayiç bedel olarak ifade edilen tanım ise konut, arsa, araç ve arazi gibi varlıkların alım satımında gündeme gelir ve güncel satış veya sürüm değeri olarak bilinir.

Arsa rayiç bedeli hesaplamasının ardından vergi, satım, ya da sigorta ettirme durumlarında güncel değer ortaya çıkar.

Bu durumda işlem uygulanacak olan arsanın anlık değerinin saptanması açısından rayiç bedel oldukça önemlidir.

Arsa Rayiç Bedelini Etkileyen Unsurlar

Arsa rayiç bedeli belirli unsurlar kapsamında değişebilir.

Bu kapsamda arsa rayiç bedelini etkileyen unsurlar şu şekilde sıralanabilir:

Arsanın konumu

Yatırım değeri

Yakınındaki site ve sosyal alanlar

Bölgenin genişliği

Arsanın bulunduğu bölge

Tarım arazisi olup olmaması

Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından belirlenen asgari ve enflasyona bağlı değerler

Arsa Rayiç Bedeli Sorgulama

Arsa rayiç bedeli sorgulamak için yapılabilecek farklı yöntemler vardır. Bu yöntemler dolayısıyla arsa rayiç bedeli kolaylıkla öğrenilebilir.

Bu kapsamda arsa rayiç bedelini sorgulamak için arsanın bağlı olduğu belediyeye giderek ya da belediyenin ilgili biriminin aranması sonucunda arsa rayiç bedeli sorgulama işlemi gerçekleştirilir.

Aynı zamanda belediyenin web sitesinden de sorgulama işlemi yapılabilir.

Bunların dışında e-Devlet portalı üzerinden sorgulama yapılması sonucunda da arsa rayiç bedelinin öğrenilmesi mümkündür.

Arsa Rayiç Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Arsa rayiç bedeli hesaplama konusunda birkaç adımın uygulanmasıyla kolay bir şekilde rayiç bedel ortaya çıkar.

Bu kapsamda arsa rayiç bedeli hesaplama için öncelikle arsanın yer aldığı bölgenin yakınında üç farklı arsanın tespit edilmesi gereklidir.

Daha sonrasında arsaların rayiç bedelini tek tek bakılmasını ardından toplu toplam arsa rayiç bedeli bulunur.

Elde edilen toplam rayiç bedel arsanın metre karesi ile çarpılır.

Çarpımı sonucunda çıkan rakam arsanın metre kare başına arsa rayiç bedelini ortaya koyar. Bu doğrultuda kullanılan yöntem şu şekildedir:

Toplam rayiç bedel / toplam metre kare x arsa metre karesi

Arsa Değeri Nasıl Hesaplanır?

Arsa değeri hesaplamak için belirli özellikler dikkate alınır. Bu kapsamda belirleme araçları arasında ada numarası ve parsel numarası bulunur.

Bu şekilde arsa değerinin bu güncel piyasadaki bedeli ortaya çıkar. Rayiç bedel dışında arsanın konumu, etrafındaki binalar gibi çeşitli unsurlar dolayısıyla arsanın bedelinde değişiklikler görülebilir.

Editör: TE Bilisim