BODRUM 1. İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2015/3184 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İli, Bodrum İlçesi, Karakaya Mah,Burun Mevkii,195 Ada,1 Parsel 4 tip 16. blok, zemin 3 no'lu dükkan niteliğindeki taşınmaza Bodrum 1. İcra Dairesi 2015/3184 Esas sayılı dosyasından yapılan bilirkişi incelemesi ve sunulan rapora itiraz üzerine Bodrum 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2022/198 Esas sayılı dosyasından yapılan kıymet takdiri sonucu;10.875,49 m2 yüzölçümlü''arsa'' nitelikli taşınmaz üzerinde yer alan 1/62 arsa paylı 4 tip 16. blok zemin 3 no'lu dükkan nitelikli taşınmaz olduğu belirlendi. Tapu kaydından da anlaşılacağı üzere taşınmaz tam hisse olarak FRANCİSZEKMOSKALA - JAN OĞLU adına kayıtlıdır. Bodrum Belediye Başkanlığı 31/05/2019 gün ve 13509 sayılı yazısı ile Karakaya Mah.,195 ada,1 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli Bodrum Gümüşük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında Etkileme Geçiş Alanı içerisinde (TK1) Task:0.20, Kask:0.30 yoğunluklu Turizm+II. Konut alanında kaldığı belirtilerek yazı ekinde plan örneği gönderilmiştir. Taşınmaza ait parsel üzerinde site tarzında yapılaşmaya gidilmiş olup ana taşınmaz üzerindeki yapılaşma halen Karakaya Myndos Hıll Sitesi olarak bilinmektedir.Ana taşınmaz Gümüşlük-Yalıkavak yolu üzerinde Koyunbaba mevkiinde yer alan Migros marketin yaklaşık 400 metre doğusunda yer almaktadır.Ana taşınmaz doğudan batıya %10 eğime sahip olup dikdörtgene yakın geometrik platformdadır.Özel giriş ve güvenliği bulunan sitede 2 ve 3 katlı betonarme binalar halinde yapılaşmaya gidilmiş olup sitenin ortak kullanım alanında yüzme havuzu ve sosyal tesis bulunmaktadır.Ana taşınmaz tapuda her ne kadar arsa olarak geçse de parsel üzerinde konu bağımsız bölüm dahil tüm bağımsız bölümlerin tamamlandığı ve bir çoğunun yazlık konut amaçlı olarak kullanıldığı görülmüştür.Sitenin etrafı bahçe duvarlar ile çevrilmiş ortak kullanım alanındaki peyzajlar eksiksiz yapılmıştır.Taşınmazın bulunduğu bölgede konu bağımsız bölümün bulunduğu parselde olduğu gibi ağırlıklı olarak orta ve büyük ölçekli site tarzında yapılaşmalar yoğunluk kazanmıştır. Bölgedeki yapılaşma türü II. Konut yapılaşma yoğunluğu %80 oranlarına ulaşmıştır.Ana taşınmaz Bodrum Belediyesi sınırları içerisinde yer almakta olup şebeke suyu,toplu taşıma,çöp toplama hizmetleri,sokak aydınlatması ve elektrik,tlf gibi altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.Konu bağımsız bölümün konumlu olduğu 16. blok sitenin ortak kullanım alanındaki yüzme havuzunun arkasında ve yüzme havuzuna cepheli konumdadır.Konu bağımsız bölümün bulunduğu 16. bloğunbodrum katının(en alt katının sosyal tesis olarak kullanıldığı),zemin katı ise tapu kaydında her ne kadar dükkan niteliği ile kayıtlı olsa da yerinde 2+1 daireye dönüştürüldüğü belirlenmiştir.Keşif anı itibarı ile konu bağımsız bölümün kapısı kilitli olduğu için içerisine girilememiş ancak konu bağımsız bölüm bloğun zemin katında yer aldığından ön cephe pencerelerden iç kesimleri kısmen de olsa görülebilmiştir.Konu bağımsız bölümün iç mekanlarında kapsamlı tadilat ve tamiratların yapıldığı,bağımsız bölümün 2+1 daireye çevrildiği,iç kapılarının pres kapı,iç cephelerinin alçı sıva,salon mutfak bölümünün zemin kaplamalarının seramik kaplama yapıldığı,mutfak dolaplarının lake dolap yapıldığı,doğramalarının PVC,dış kapısının çelik kapı yapıldığı,tüm ince işçiliklerinin henüz yeni tamamlanmış olduğu ve evin daha hiç kullanılmadığı,boş daire olduğu görülmüşür. Yapılan incelemelerde konu bağımsız bölümün 3. sınıf 3A grubu yapı özelliklerinde malzeme ve işçilikler ile imal edildiği görülmüştür.1/62 arsa paylı olan konu bağımsız bölüme isabet eden arsa miktarı,175,41m2 olup bağımsız bölüm rapor ekinde sunulan halihazır ölçü krokisinden de görüleceği üzere yaklaşık 65 m2 kullanım alanına sahiptir. Bağımsız bölüm kısmi ve uzak deniz manzaralıdır. İhtiyaç noktalarına araçla ulaşım mümkündür. Bodrum 1.İcra Müdürlüğü'nce dosyadan yapılan keşif tarihi olan 26/10/2021 tarihi itibariyle konu taşınmazın değeri 1.100.000,00 TL'dir.

Adresi : Muğla İli, Bodrum İlçesi, Karakaya Mah, Burun Mevkii, 195 Ada, 1 Parsel 4 Tip 16. Blok, Zemin 3 No'Lu Dükkan Bodrum / MUĞLA

Yüzölçümü : 10.875,49 m2

Arsa Payı : 1/62

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 1.100.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 13:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2023 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 13:30
Editör: TE Bilisim