Antalya Manavgat'ta İcradan Satılık Dubleks Daire

Antalya Manavgat'ta icradan satılık 383 metrekare dubleks daire.

Antalya Manavgat'ta İcradan Satılık Dubleks Daire

MANAVGAT 2. İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/1074 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: Parsel konumu itibari ile Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde bulunmakta olup, belediye ve diğer kurumların sağlamış olduğu tüm altyapı hizmetlerinden yararlanabilir durumdadır. Parsel, çevresinde konut amaçlı yapılaşmanın yoğun olarak bulunduğu bir bölgede bulunmaktadır.Keşfe konu parsel üzerinde bir adet betonarme karkas yapı bulunmaktadır. Bu yapı bodrum kat, zemin kat, 1. normal kat, 2. normal kat ve çatı katı seviyelerinden oluşmaktadır. Yapının Manavgat Belediyesi arşivinde bulunan mimari projesi tarafımızdan incelenmiştir. Projesine göre yapının bodrum katı ve zemin katı, ters dubleks şeklinde, 2 adet dubleks daire amaçlı olarak, 1. normal katı 2 adet daire amaçlı olarak, çatı katı ile birlikte kullanılan 2. normal katı ise 2 adet dubleks daire amaçlı olarak tasarlanmıştır. Yapının dış cephesi sıva üstü boya, cephe doğramaları ise plastik olup, yapı keşif tarihi itibari ile bakımlı bir görünüme sahiptir. Keşfe konu 1 bağımsız bölüm numaralı daire,yapının bodrum katı ile birlikte ters dubleks şeklinde tasarlanmış olan zemin katının batı cephesinde (binaya girince sağ tarafında) bulunan dubleks dairesidir. Projesine göre dairenin alt katı; antre, depo, 2 adet çocuk odası ve yatak odası mahallerinden oluşmakta, dairenin üst katı ise; antre, banyo&wc, mutfak, salon ve balkon mahallerinden oluşmaktadır. Dairenin giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları panel kapı, cephe doğramaları plastik, duvarları yer yer duvar kağıdı da yapılmış olan alçı sıva üstü boya, zemin kaplamaları ise kısmen seramik, kısmen de laminant parkedir. Projesine göre keşfe konu dairenin balkonları ile birlikte brüt inşaat alanı 122,06m² olarak tespit edilmiştir. bağımsız bölümün net alanı 90,90m² olarak tespit edilmiştir.Parsel üzerinde bulunan yapının; 10.06.2015 tarih ve 2015/411 ruhsat numaralı 'Yapı Ruhsatı' bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde Renan ERTOSUN lehine intifa hakkı bulunmakta olup intifa hakkı bulunduğu şekliyle bu şartlar muvacehesindesatış yapılacaktır.

Adresi : Antalya İli, Manavgat İlçesi, Ilıca Mahallesi, 57 Sokak, No:2, Kat:Zemin, Daire No:1

Ana taşınmaz Yüzölçümü : 383,56 m2

Arsa Payı : 3/16

İmar Durumu :Taşınmaz; Ilıca (Manavgat-Antalya) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanları” içerisinde kalmakta olup, yapılaşma koşulları; Ayrık Nizam, TAKS=0,40, KAKS (Emsal)=1,20 ve 3 Kat olarak tanımlanmıştır.

Kıymeti : 1.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Renan ERTOSUN lehine intifa hakkı bulunmakta olup takyidat raporundaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2023 - 12:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 12:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2023 - 12:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2023 - 12:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :Parsel konumu itibari ile Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde bulunmakta olup, belediye ve diğer kurumların sağlamış olduğu tüm altyapı hizmetlerinden yararlanabilir durumdadır. Parsel, çevresinde konut amaçlı yapılaşmanın yoğun olarak bulunduğu bir bölgede bulunmaktadır. Parsel konumu itibari ile talep oranının yoğun olduğu bir bölgede bulunmaktadır. Keşif tarihi itibari ile parsel üzerinde 'FOUR SEASONS' Sitesi adında bir adet site bulunmaktadır. İçerisinde yüzme havuzu da bulunan sitenin yapılar dışında kalan bölümleri ise yürüyüş yolları yapılarak yada çeşitli süs bitkileri dikilerek değerlendirilmiştir. Site keşif tarihi itibari ile oldukça bakımlı bir görünüme sahiptir.Keşif tarihi itibari ile parsel üzerinde 'FOUR SEASONS' adında bir adet site bulunmaktadır. Site üzerinde bloklar halinde yapılmış yapılar ile yüzme havuzu bulunmaktadır. Yapıların bazıları bodrum katlı, bazıları bodrum katsız olmak üzere, yapılar zemin kat, 1. normal kat ve 2. normal kat seviyelerinden oluşmaktadır. Yapıların dış cephesi sıva üstü boya, cephe doğramaları ise plastik olup, yapılar keşif tarihi itibari ile bakımlı bir görünüme sahiptir. Yapıların Manavgat Belediyesi arşivinde bulunan mimari projesi tarafımızdan incelenmiştir. Keşfe konu 2 bağımsız bölüm numaralı daire, parselin kuzeybatı köşesinde bulunan A Blok numaralı yapısının, zemin katının, güneybatı köşesinde bulunan dairesidir. Projesine göre daire, antre, banyo&wc, içerisinde ebeveyn banyosu bulunan yatak odası, çocuk odası, mutfaklı salon ve balkon mahallerinden oluşmaktadır. Dairenin giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları panel kapı, cephe doğramaları plastik, duvarları sıva üstü boya, zemin kaplamaları ise seramiktir. Projesine göre keşfe konu dairenin balkonları ile birlikte brüt inşaat alanı 98,18m² olarak tespit edilmiştir. bağımsız bölümün net alanı 63m² olarak hesaplanmıştır.Parsel üzerinde bulunan yapının; 28.12.2006 tarih ve 2006/164 ruhsat numaralı 'Yapı Ruhsatı'12.11.2008 tarih ve 2008/89-A 'Yapı Kullanma İzin Belgesi' Bulunmaktadır. Parsel üzerindeki yapının kat mülkiyetine geçilmiş durumda olup, bağımsız bölüm üzerinde Renan Ertosun lehine 'İntifa hakkı vardır. İrtifakı ve Haciz Şerhleri vardır.Taşınmaz üzerinde Renan ERTOSUN lehine intifa hakkı bulunmakta olup intifa hakkı bulunduğu şekliyle bu şartlar muvacehesindesatış yapılacaktır.

Adresi :Antalya İli, Manavgat İlçesi, Ilıca Mahallesi, 137 Sokak, ‘’FOUR SEASONS’’ Sitesi, No:2, Blok:A, Kat:Zemin, Daire No:2

Ana taşınmaz Yüzölçümü : 17.762 m2

Arsa Payı : 45/6000

İmar Durumu :Taşınmaz; Ilıca (Manavgat-Antalya) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanları” içerisinde kalmakta olup, yapılaşma koşulları; Ayrık Nizam, Emsal=0,60 ve 3 Kat olarak tanımlanmıştır

Kıymeti : 1.350.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:Renan ERTOSUN lehine intifa hakkı bulunmakta olup tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Çanakkale Biga'da mahkemeden satılık 6.600 m² tarım arazisi
Çanakkale Biga'da mahkemeden satılık 6.600 m² tarım arazisi
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2023 - 13:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 13:32

2.Artırma


Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2023 - 13:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2023 - 13:32

YORUM EKLE