Bodrum'da Konut İcradan Satılıktır!

Muğla Bodrum'da konut icradan satılıktır...

Bodrum'da Konut İcradan Satılıktır!

BODRUM 1. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Muğla İl, Bodrum İlçe, 105 Ada, 6 Parsel, İSLAMHANELERİ Mahalle/Köy, Karadağ Mevkii, 578/5052 arsa paylı 1.kat 8 nolu konut nitelikli Bağımsız bölüm Satışa konu taşınmaz (Eski 1114 parsel) kurulu kat irtifakına göre 578/5052 arsa paylı , 1. kat. 8 nolu B.Bölüm (Konut) mahali olduğu görüldü.Yönetim planı 06/06/2001 tarih ve 2791 yevmiye ile tescil edilmiştir. Bakanlar Kurulu Kararınca Askeri Yasak Bölgler ve Güvenlik Bölgeleri İçerisinde Bulunmaktadır. Ayrıca 15/05/2018 tarih ve 10781 yevmiye ile tescil edilen 2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi gereği belirtilen alanlar kapsamında kalmaktadır. Taşınmazın imar durumu 03/02/2022 tarih ve E-13225515-115.02.01.82705 sayılı yazı gereği İslamhaneleri, 105 ada 6 Parsel sayılı taşınmaz TARIM ALANINDA kalmaktadır. Taşınmaz İslamhaneleri Karadağ mevkiine kain olup, köye girişte opet akaryakıt istasyonunun kuzey batı yönünde kalmaktadır. Araç ile ulaşım imkanı bulunmamaktardır. Ancak patika yolla parsele ulaşılmaktadır. İş bu bağımsız bölüme 561,60 m² arsa payı isabet etmektedir. İslamhaneleri mahallesi mücavir alan yönünden Mülga Turgutreis Belediyesi içerisinde kalmakta iken, ana taşınmazın inşaat emsali E=0,05 Tarım alanlarında kalmakta iken, Belediyesince verilme 01/06/2001 tarih ve 2001/38 sayılı 4 adet 30 m² lik, 4 adet de 30,50 m² olmak üzere toplamda 8 bağımsız bölümlü, 242,0m² inşaat ruhsatı ile projelendirilmiştir. İnşaat ruhsatları 5 yıllık zaman aşımı süresini 4 kez doldurmuş olup yenilenmesi gerekmektedir. Son onaylı 1/100.000 ölçekli Aydın-Denizli-Muğla Bölgesel Planda ana taşınmazın yer aldığı alan TARIM ALANI olarak gösterilmiştir. Bu alanlarda yapılaşma, tarım sınıfının tasnifinden sonra belli olacaktır. Bodrum Şehir merkezine 16,0 km dir. Civar parsellerde yapılaşma mevcut değildir. Deniz manzarası bulunmamakta olup parseldeği bağımsız bölümlerin hir birisi inşa edilmemiştir. Yukarıda açıklandığı üzere taşınmazın değerinin 600.000,00TL edeceği denilmiştir.

Yüzölçümü 4.908,68 m2

Arsa Payı 578/5052

İmar Durumu Yok

Kıymeti 600.000,00 TL

KDV Oranı %8

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Diğer : Bakanlar kurumu kararı gereği Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri İçerisinde Bulunmaktadır.

1. Satış Günü 15/11/2022 günü 15:00 - 15:05 arası

2. Satış Günü 14/12/2022 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri : Bodrum Adliyesi Mezat Salonu - Bitez Mahallesi Adliye Caddesi 1905 Sokak No: 11/2 (Bitez kapalı pazar alanı içerisi) BODRUM/MUĞLA BODRUM / MUĞLA

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Muğla İl, Bodrum İlçe, 101 Ada, 193 Parsel, ÇAMARASI Mahalle/Köy, Tövbeli Mevkii, Sulama alanı içerisinde tarım alanı Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı bulunmamakta olup Muğla Büyükşehir Belediyesinin 12/10/2017 tarih ve 330 sayılı kararı ile kabul edilerek onaylanan 1/25.000 ölçekli Nazım imar planı revizyonunda konutaşınmaz " sulama alanı içerisinde tarım alanında ve Pınarlıbelen Büyükova Sınırları içerisinde kalmaktadır. Parsele ulaşan herhangi bir kadastral yol bulunmamaktadır. Parsel 2.720,29 M² tarla niteliğinde kayıtlı hali hazırda tarla niteliğinde, düz taban sulu tarım arazisidir. Taşınmazda hali hazırda zirai muhtesat bulunmamaktadır.Dsi Mumcular sulama sistemi içerisinde Pınarlıbelen büyük ova sınırları içerisindedir.Mumcular ovası ortasından geçen Mumcular-Güvercinlik karayolunun Mumcular ovası su tahliye kanalının kesiştiği noktadan ana tahliye kanalının güney kenarından batıya doğru yaklaşık 1,75 km gidilerek ulaşılabilmektedir. Mumcular ve Güvercinlik mahallesine 3 km. Bodrum merkeze ve havaalanına yaklaşık 30 km. mesafededir. Satışa konu taşınmazın değerinin 544.058,00 TL edebileceği denilmiştir.

Yüzölçümü 2.720,29 m2

Arsa Payı 1/1

İmar Durumu Yok

Kıymeti 544.058,00 TL

KDV Oranı %8

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 15/11/2022 günü 15:20 - 15:25 arası

2. Satış Günü 14/12/2022 günü 15:20 - 15:25 arası

Satış Yeri : Bodrum Adliyesi Mezat Salonu - Bitez Mahallesi Adliye Caddesi 1905 Sokak No: 11/2 (Bitez kapalı pazar alanı içerisi) BODRUM/MUĞLA BODRUM / MUĞLA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/1342 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

YORUM EKLE