İstanbul Kağıthane’de İcradan Satılık Konut

İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Kağıthane'de 46metrekare zemin kat daire icradan satılacak.

İstanbul Kağıthane’de İcradan Satılık Konut

İHALE DETAYLARI

İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZINTapu Kaydı ve Özellikleri :Satışa konu taşınmaz; İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Mecidiyeköy Mahalle, 8993 Ada No, 5 Parsel No, 50/2650 Arsa Pay/Payda, 428,15 Ana Taş. Yüz Ölçümü, Kat mülkiyeti tesisli, B Blok Zemin Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm, Konut Bağ. Böl. Nitelikli, 8 Katlı B.A.K. Bina Ana Taş. Nitelikli Taşınmazın Tamamı niteliğindedir. 4 Bodrum kat+zemin kat+3 normal+çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan konut binası zemin kattan giriş almaktadır. Kağıthane Belediyesi İmar Müdürlüğü tarama kayıtlarında incelenen 26.08.2009 tarih, 2009/8498 sayılı mimari projesine göre; 4.bodrum katta binaya ait toplantı salonu, ABCD bloklarda meskenler, 3.bodrum katta binaya ait sığınak, meskenler, 2.bodrum, 1.bodrum katta meskenler, zemin katta, bina girişi, meskenler, 1.,2. normal katlarda meskenler, 3.Normal katta çatı arası piyesli meskenler şeklinde toplam 4 blokta 29 adet bağımsız bölümlü olarak projelendirilip, realize edilmiştir. Mahallinde bina kat sahanlık ve basamakları mermer kaplama,dış cephesi akrilik boyalı, çatısı ahşap üzeri shingle kaplıdır. Bina dahilinde asansör, elektrik, doğalgaz, sıhhi tesisat mevcuttur. Konu taşınmaz zemin kattan giriş almakta olan binanın B blok girişinde, Zemin katta girişe göre solda konumludur. Taşınmaz kattaki yeri, alanı ve mimari özellikleri açısından İmar Müdürlüğü tarama kayıtlarında incelenen mimari projesi ile uyumludur. Projesine göre antre-hol, mutfak, salon, banyo-wc, 1 oda mahalli şeklinde 46 m² net, 52 m² brüt alana sahiptir. Mahallinde taşınmazın salon ve oda bölümlerinde zemin döşemeleri laminat parke kaplı, duvarları saten boyalı olup tavanlar plastik boyalıdır. Islak hacimlerin tamamında yerler seramik, duvarlar tam olup tavanları plastik boyalıdır. Meskenin iç kapı doğramaları panel kapı, pencereleri ısıcamlı P.V.C. doğrama olup, dış kapısı çelik kapıdır.

Adresi :Hürriyet Mah., Akçe Sok., No 24, B Blok, Zemin Kat, Daire 5 Kağıthane/İSTANBUL

İmar Durumu :Kağıthane Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü 22.03.2022 tarih, E.2581569 sayılı yazısına göre; Kağıthane İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 8993 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz, 31.12.2007 tarih onanlı Kağıthane 4.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında BL-4 (Blok Nizam, 4 kat) irtifalı KONUT alanı olarak planlanmıştır. Bahis konusu yer Kağıthane İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 8993 ada, 5 parselde bulunan binaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 17.09.2010 tarih 2017 sayılı meclis kararı ile İlçemiz sınırları dahilinde yapılan numarataj çalışmaları neticesinde, Akçe sokağından 24 B Blok kapı numarası, 24A A Blok kapı numarası, Nezir Sokağından 12 C Blok kapı numarası, 12A D Blok kapı numarasının verildiği tespit edilmiştir. Kağıthane Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü 24.03.2022 tarih, E.2582011 sayılı imar durumu yazısına göre; Söz konusu 8993 ada, 5 parsel Hürriyet Mahallesi, Akçe Sokakta kalmaktadır. İmar Şehircilik Müdürlüğünün ilgi (b) sayılı yazısı ile 2009 yılında yapı ruhsatı düzenlendiği belirtilmiş olup, 2009 yılı arsa m² birim değeri; 39,94 TL, 2022 yılı arsa m² birim değeri; 1.041,00 TL’dir. Denilmektedir

Kıymeti :500.000,00 TL (1/1 Hisse) KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler :Taşınmaz üzerinde "Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır." şerhi bulunmaktadır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü :06/06/2022 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü :06/07/2022 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri :İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü Mezat Salonu İstanbul Adliyesi B Blok 2. Kat Kapı No:B3-236 Nolu Oda

Satış şartları

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'sioranında pey akçesi İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü'nün T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR640001500158007312437298 İBAN numaralı hesabımıza T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri lazımdırve satış mahalinde nakit teminat alınmayacaktır (Benzer İctihat Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesinin 2020/1057 Esas, 2020/1064 karar sayılı ilamı, Onama:Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2021/ 1635 Esas 2021/321 karar sayılı ilamı) yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. Maddesine göre döviz teminat olarak kabul edilmez. Bu taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklı satış isteyen hissedar veya ilgililer artırmaya iştiraki halinde alacağı mezkur nispet reddesinde ise ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK 127. MAD GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan(mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/330 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2022, 11:02
YORUM EKLE