İzmir Torbalı'da Fabrika Binası Arsası Satışa Çıkarıldı

İzmir Torbalı'da fabrika binası ve 4.842 metrekare arsası Torbalı İcra Dairesi tarafından satışa sunuldu.

İzmir Torbalı'da Fabrika Binası Arsası Satışa Çıkarıldı

İHALE DETAYLARI

TORBALI İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı Kayıt Durum: Aktif Zemin Tipi :

Ana Taşınmaz Zemin No:87904723 Cilt No/Sayfa No:62/6079 İzmir İli Torbalı İlçesi Yazıbaşı Mahallesi Bozalan Mevkii 3390 Parsel Batar katlı depo Ve Arsası Bağımsız Bölüm Nitelikli 4.842,11 Yüzölçümlü İzmir-Aydın Caddesinden, İzmir İstikametine giderken Yazıbaşı Mahallesi yerleşim merkezine giden Atatürk Caddesini geçtikten sonra sağa ayrılan Sazyolu caddesi üzerinde yolun solunda 3 Kapı nolu SPM Sünger Plastik Materyalleri fabrikasıdır. 4.842,11m2 yüzölçümlü arsa üzerine betonarme prefabrik yapı elemanlı, çelik konstrüksiyon üzeri oluklu Tevha kaplama çatılı, H.max.7,55 olan depo alanı ve bu alan içerisinde iki katlı idari büro bölümü ile bahçe içerisine sonradan yapılmış yemekhane ve depo alanlarından oluşan içerisinde kiracı olduğunu belirtilen fabrika binasıdır. Proje ve Yapı kullanma izin belgesine göre iki bölümden/'akstan oluşan depo alanı 1937,00m2 alanlı olup daha sonra bu yapılara bitişik konumda 470,00m2 yapı alanlı ilave aynı yapı özelliğinde depo yapıldığı ve toplam 2.407,00 m2 Fabrika alanı içerisinde iki katlı idari büro bölümü mevcut olup, zemin kat ; danışma alanı, 3 oda, mutfak, wc bölümünden oluşmaktadır. Bu bölümden fabrika alanına geçiş bulunmaktadır. Batar kat; 3 oda, wc antre ve büyük bir ürün teşhir Showroom alanı bulunmaktadır. İdart büroların duvar kaplamaları saten boya, pencere ve camekan doğramaları elektrostatik boyalı alüminyum , yer kaplamaları laminat parke, ıslak hacimler yer ve duvarları seramik kaplamalıdır. Fabrika alanı duvarları betonarme prefabrik yapı elemanı kaplamalı, ön ve arka bahçe alanına çıkan bölümlerde araç girebilecek büyüklükte kumandalı otomatik kapılar bulunmaktadır. Yer döşeme endüstriyel beton kaplamalıdır. Fabrika binası dışında ilave olarak bahçe alanında 80,00m2 yemekhane ve 100,00 m2 depo alanı ve ayrıca 10,00m2 trafo binası ile bekçi kulübesi bulunmaktadır. Parselin, sokak cephesi, sol ve arka komşu parsel sınırları betonarme yapı elemanlı duvar ile sağ yan komşu sınırı ise beton direkler arası tek çit ile çevrili olup, bina harici parsel içi alanın tamamı endüstriyel beton kaplamalıdır. Sokak yönü fabrika sahasına girişte demir profilden yapılmış kumandalı sürgülü kapı bulunmaktadır. Söz konusu taşınmaz mevkii olarak Yazıbaşı Mahallesi bacasız sanayi bölgesinde olup. çevresinde farklı sektörlerde hizmet veren fabrika ve depo alanları bulunmaktadır. Taşınmaza Torbalı Belediyesince 03.02.2016 tarih, 112 sayılı yapı kullanım belgesi verilmiş olup, yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetteri Tebliği IIIA sınıfında, 4 yaşında, %6 yıpranma paylıdır. Mevkii olarak, İzmir Aydın yoluna yaklaşık kuşuçumu 135 mt, Yazıbaşı yerleşim merkezine giden Atatürk Caddesine 415 mt, Ayrancılar Mahallesi yerleşim merkezine 3000 mt, Torbalı otoyol bağlantı kavşağına 4300 mi, torbalı philsa kavşağına 6200 mt, Yılka plastik fabrikasına 50 mt, Demente mobilya teşhir mağazasına 180 mt, Tipo tel fabrikasına 300 mt mesafede, her türlü alt yapısı mevcut belediye hizmetlerinden faydalanılan ulaşım imkanı kolay sanayi bölgesinde bulunmaktadır. taşınmazın diğer hususlar dikkate alınarak dava ( 16/07/2021) tarihi itibariyle, zemin birim değerinin; 1100,00TL/m2 edebileceği görüşüne varılmıştır. İnşai Yapı Değerlendirmesi; Parsel üzerinde bulunan ve yukarıda özellikleri açıklanan söz konusu yapının özelliği, yüksekliği, içerisinde bulunan idari alan yapı özellikleri dikkate alınarak, keşif tarihi 2021 yılı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyet Birim Maliyetleri yapı özellikleri sınıtlarına göre, 1II/A sınıflarında, yapı kullanma izin belgesine göre (03.02.2016) 5 yaşında, değerlendirilmiş ve yapının özelliği ve hali hazır durumu yapım yılı dikkate alınarak 02.12,1982 gün ve 17886 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Yapı Aşınma Payı cetvelinc göre %6 yıpranmalı olarak değerlendirilmiştir. Diğer, yemekhane, depo ve trafo binası II/B sınıfında ve yapıların özelliği dikkate alınarak %20 yıpranma oranı uygulanmıştır.

Fabrika Binası ; 2407 00m2 x 1.360,00TL/m2 x (1.00-0,06) — 3,077.109,00 TL

Yemekhane, Depo Bekçi kulübesi, trafo binası;190.00m2 x 940,00T1/m2 x (1.00-0.20) 142.880,00 TL

Parsel Sınırı Duvarı * Tel Çit ; : Maktuen: 500.000,00 TL

Saha Betonu; (Yaklaşık 2200m2x250,00TI./m2)Maktuen; 550.000,00 TL

Zemin (Arsa) Değeri; 4.842,11m2 x 1100,001TL/m2 — 5.326.321,00 TL

TOPLAM PARSEL DEĞERİ, (3.077.109,00- 142.880,00 + 500.000,00 + 550.000,00 -5.326.321,00) — 9.596.310,00TLdir. Yuvarlatılmış olarak 9.600.000,00TL (dokuzmilyonaltıyüzbinlira) edebileceği Kanaat edilmiştir.

Adresi Yazıbaşı Mah. Sazyolu Caddesi N:3 Spm Sünger Plastik Materyalleri Fabrikası Torbalı / İZMİR

Yüzölçümü 4.842,11 m2

İmar Durumu Torbalı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16/07/2020 tarih ve 6361 sayılı yazısında; Yazıbaşı 3390 numaralı parselin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı ile onaylanan Yazıbaşı mahallesi 2.Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planından “Sanayi Alanı Taks (Emsal):0.40 Hmax: Teknoloji Gereği” olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

Kıymeti 9.600.000,00 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler İhtiyati Tedbir:izmir 15. Ashm 22/10/2018 Tarih 2018/311 Sayılı İhtiyati Tedbir Şerhi(açıklama:devrinin Önlenmesi) İhtiyati Haciz:izmir 2. Ashm 29/05/2017 Tarih 2017/225 Esas (ihtiyati Tedbir Mahiyetinde İhtiyati Haciz), İhtiyati Haciz:izmir 3. Ashm 23/06/2017 Tarih 2017/278 Esas (ihtiyati Tedbir Mahiyetinde İhtiyati Haciz),İhtiyati Haciz:izmir 9. Ashm 06/07/2017 Tarih 2017/300 Esas, İhtiyati Haciz: İzmir 2. Ashm 07/11/2017 Tarih 2017/465 Esas (ihtiyati Tedbir Mahiyetinde İhtiyati Haciz) Ve İcrai Haciz Şerhleri Yer Almaktadır.

Satış Günü 09/01/2023 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : TORBALI ADALET SARAYI MEZAT SALONU TORBALI /İZMİR

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/1223 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

7-Tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunmayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçeceği ilan olunur.

YORUM EKLE