Türkiye’nin en köklü sivil toplum örgütlerinden biri olan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2023 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarını yazılı bir açıklama ile değerlendirdi:

Amerika Gayrimenkul Fuarı’nın Türkiye Ortağı CNR Oldu Amerika Gayrimenkul Fuarı’nın Türkiye Ortağı CNR Oldu

“Türkiye ekonomisinin küresel bazdaki tüm sorunlara rağmen 2023 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3.8 büyümesi sevindiricidir. Bununla birlikte istihdama büyük katkı veren ve 200’ün üzerinde alt sektöre talep yaratarak ekonomide lokomotif görevi üstlenen inşaat sektörü de, aynı dönemde yüzde 6.2 ile Türkiye ekonomisinin üstünde büyüme sağlamıştır. Bu yılın ilk çeyrek dönemi itibarıyla, deprem bölgesinde başlayan yaraları sarma ve yeniden inşa süreci inşaat sektörüne büyüme olarak yansımıştır. İstanbul başta olmak üzere deprem riski yüksek şehirlerde kentsel dönüşüme olan talebin artış göstermesi de önümüzdeki dönem için sektörümüze destekleyici olacaktır. Buna karşın 2016 yılında milli gelirden aldığı pay yüzde 9'a kadar çıkan inşaat sektöründe, pozitife dönen görünüm halen geçtiğimiz yılların çok gerisindedir. Sektörümüze ilişkin dile getirdiğimiz kalifiye iş gücü sıkıntısı, girdi maliyetlerindeki yüksek artışlar gibi sorunların çözülmesi; ayrıca sektörümüzdeki büyümenin sağlıklı ve sürdürülebilir olabilmesi için; fiyat farkı, süre uzatımı ve tasfiye imkanı gibi ihtiyaçların değerlendirilmesini ilgili Makamların dikkatlerine bu vesileyle bir kez daha getiriyoruz.”

Editör: TE Bilisim