İSTANBUL ANADOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/121 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Tuzla İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 5892 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz üzerinde herhangi bir bina bulunmamakta olup, boş vaziyettedir. Söz konusu parsel Geometrik olarak dikdörtgen şeklinde, topoğrafik olarak meyilsiz düz vaziyettedir. Taşınmazın yakın çevresinde konut olarak kullanılan binatar ve siteler bulunmaktadır. Sosyal ihtiyaç alanlarına yakın, ulaşımı kolay konumdadır. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalarımaktadırlar. Barbaros Hayrettin Caddesine batıdatı cepheli, Vatan Caddesine SG60m., Rauf Orbay Caddesine 760m, Tuzla Sahile I km., E-5 Karayoluna 2 km. mesafede konumludur.

Adresi : Yayla Mah Barbaros Hayrettin Cad İle Seyyah Sokağın Kesiştiği Kuzey Doğu Köşede Batıdan Barbaros Hayrettin Caddesine Güneyden Seyyah Sokağa Cepheli Tuzla / İSTANBUL

Yüzölçümü: 1.391,04 m2

İmar Durumu: Dosyasında mevcut; Tuzia Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 17.10.2022 tarih 141523 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Yayla Mahallesi, 5892 ada, 3 parsel sayıtı taşınmaz, 29.11.2021 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla Yayla Mahallesi Muhtelif Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planında; E:1.10, Yençok: 4 kat yapılarıma şartlarında Konut Alanı'nda kalmaktadır.

Kıymeti : 27.820.800,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/03/2023 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/03/2023 - 14:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2023 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2023 - 14:00
Editör: TE Bilisim