İZMİR 24. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/11867 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, DOĞANLAR Mahalle/Köy, 8745 Ada, 2 Parsel, Tapu kaydı: İzmir ili Bornova ilçesi Doğanlar mahallesi 8745 ada 2 parselde 251.00m2 yüzölçümlü arsanın tam payı borçlu adına kayıtlıdır.

İmar Durumu: Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 3 katlı yönetici merkez alanında kalmaktadır. 03.06.2021 tarihli İ.B.Ş.B İmar yönetmeliğine tabi olup, TAKS % 40ı geçemez. ayrıca 08.089.2021 gün ve 1768 değişik nosu ile onaylanan mevcut durumu korunacak alanında kalmaktadır.

Arsa prefabrik yapısal elemanlarla inşa edilmiş demir imalatlı çatılı demir hurda deposu ve idari büro bulunmaktadır. yapısal elemanların ekonomik bir değeri yoktur. imar arşivinde yapılan inceleme sonucunda dosyası yoktur.

Kentsel dönüşüm alanında kalmamaktadır.

Parsel Hüsnü Bornova Ortaokuluna 94m, Doğanlar futbol sahasına 20m, doğanlar kilisesine 195m, doğanlar Merkez Camisine 275m mesafededir. ulaşım kolaydır belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi : Doğanlar Mahallesi 1410 Sokak No: 9 Arsa Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 251,00 m2

Kıymeti : 800.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2023 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 14:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2023 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 14:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, DOĞANLAR Mahalle/Köy, 8745 Ada, 1 Parsel, İzmir ili Bornova ilçesi Doğanlar mahallesi 8745 ada 1 parselde 1126,00m2 yüzölçümlü kargir 2 ev ve arsasının tap payı borçlu adına kayıtlıdır

İmar Durumu: taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 2 katlı konut adasında kalmaktadır. Sit tescilli parsel bitişiğinde olduğundan 1 nolu Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurumundan görüş alınması gerekmektedir. 03.06.2021 tarihli İ.B.Ş.B İmar yönetmeliğine tabi olup, TAKS % 40 ı geçemez. Ayrıca 08/09/2021 gün ve 1768 değişik nosu ile onaylanan mevcut durumu korunacak alanında kalmaktadır.

1 parselde prefabrik yapısal elamanlarla inşa edilmiş demir imalatlı çatılı demir hurda deposu ve idari büro bulunmaktadır. parselin diğer kısımları açık alan ve üzerinde muhtelif çeşitli hurda malzemeler bulunmaktadır. parselde kiracı vardır. parsel üzerindeki yapısal elemanların herhangi bir ekonomik değeri yoktur. imar arşivinde yapılan inceleme sonucunda dosyası yoktur.
Kentsel dönüşüm alanında kalmamaktadır.

Parsel Hüsnü Bornova Ortaokuluna 94m,Doğanlar futbol sahasına 20m, Doğanlar kilisesine 195m, Doğanlar Merkez camisine 275m mesafededir. ulaşım kolaydır belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi : Doğanlar Mahallesi 1446,1437,1410 Sokaklar Arasında Kalan Kargir 2 Ev Ve Arsası Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 1.126,00 m2

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2023 - 14:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 14:40
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2023 - 14:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 14:40

Editör: TE Bilisim