İHALE DETAYLARI

İZMİR 5.SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz İzmir İli, Konak İlçesi, Kocakapı Mahallesi, 11153 ada, 1 parselinde 7.401,17 m² yüzölçümü ve “arsa” cinsiyle; kayıtlı taşınmazdır. - 4/10 payı GÜLTEKİNLER GRUP İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş,- 5/10 payı İZKA GAYRİMENKUL İNŞAAT A.Ş,- 1/10 payı VBZ İNŞAAT VE TİCARET LTD. ŞTİ. adına kayıtlı bulunmaktadır. Satışına karar verilen taşınmaz Akarcalı Mah. 1039 sokak No: 130 Konak - İZMİR adresindeki eski (kapanan) BESAŞ TOPTAN GIDA SATIŞ MERKEZİ’ nin bulunduğu yerdir. Taşınmaz üzerinde önceki kullanıma ait harap ve kullanılmayan depo tarzı yapı bulunmakla birlikte söz konusu yapıların enkaz bedeli yıkım ve nakliye masraflarını karşılayamayacak durumda olup yapıların mevcut hali ile arsa bedeline artı bir değer katmadığı kanaati ile TAŞINMAZ ARSA VASFI İLE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. Satışa konusu taşınmazın kuzeyinde ve doğusunda Yeşildere Caddesinin yan yolu gibi uzanan 1039 sokak bulunmakta olup Yeşildere Caddesinden 1139 sokağa giriş - çıkış imkânı bulunmaktadır.1139 sokak aynı zamanda Yeşildere Caddesi ile Gaziler Caddesi arasında ulaşımı sağlayan yoldur. Taşınmazın bulunduğu mevkii, toplu taşıma araçlarının güzergâhı olan Yeşildere Caddesi ve Gaziler Caddesine yakın konumu dikkate alındığında ulaşım ve taşıma imkânlarının iyi durumda olduğu belirlenmiştir. Taşınmazın güneyinde ve batısında 1 - 3 katlı gecekondu tipinde yapılaşmaların yoğunlukta olduğu görülmüştür. Taşınmaz civarındaki yol ve alt yapı hizmetlerinin tamamlanmış olup taşınmazın tüm belediye hizmetlerinden yararlanma imkânının bulunduğu tespit edilmiştir.

İmar Durumu : Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenen 07.10.2020 tarih, 21612 sayılı imar durumu yazısında taşınmazın; “E= 3.00, HMAX= SERBEST NİZAM YAPILANMA KOŞULLU METROPOLİTEN AKTİVİTE BÖLGESİNE İSABET ETTİĞİ” belirtilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanunun 01/07/2020 tarihinde yürürlüğe giren 8. Maddesine " imar planlarında bina yükseklikleri yençok: Serbest olarak belirlenemez. Sanayi Alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer'i imar planlarında yençok: serbest olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenir" hükmü eklenmiş olup, Geçici 20 maddesinde bina yükseklikleri yencok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez. Belirlenen süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alana yönelik öncelikli olarak plan değişikliklerinin ve revizyonlarının yapılması zorunludur." denilmektedir.

Kıymeti : 85.000.000,00 TLKDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Beyanlar hanesinde 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır. Şerhive İrtifak hanesinde; Eshot Genel Müdürlüğünce Trafo yapılmak üzere şekilde sarı boyalı 33 M2 yer üzerinde İzmir Belediyesi lehine daimi irtifak hakkı tesisi şerhi vardır. Bu şerhlerle yükümlü satılacaktır.

1. Satış Günü : 23/06/2021 günü 15:45 - 15:55 arası

2. Satış Günü : 04/08/2021 günü 15:45 - 15:55 arası

Satış Yeri : İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BİNASI STADYUM METRO DURAĞI KARŞISI D BLOK 3. KAT MÜZAYEDE SALONU -

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu (Milli bir bankanın kesin ve süresiz)vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca
temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/20 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Editör: TE Bilisim