MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI

İhale ve Teklif Açma Tarihi 27.03.2023 10:00 olan ilan hakkında yapılan açıklamada "Tabloda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait 38 adet taşınmaz  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) maddesi kapalı teklif usulü ile kapalı teklif ihale hükümleri uygulanarak satılacaktır.

İhaleler, Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresinde bulunan Menemen Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni tarafından yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.İhaleyi yapıp –yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye encümeni tamamen serbesttir.

İhaleye katılacak isteklilerin ihale başlangıç tarihinden bir mesai günü önce 27.03.2023 tarihindeki ihaleler için en geç 24.03.2023 Cuma günü saat 17.00’e kadar, 29.03.2023 tarihindeki ihaleler için en geç 28.03.2023 Salı günü saat: 17:00 ‘a kadar 31.03.2023 tarihindeki ihaleler için en geç 30.03.2023 Perşembe günü saat 17:00’a kadar teklif zarflarını Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1Menemen /İzmir adresinde bulunan belediyemizin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir." denildi.

Daha fazla detaya ulaşmak için tıklayınız.

Editör: TE Bilisim