URLA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararındandolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/53 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Urla İlçesi , DENİZLİ Mahallesinde(denizli köy)köy içi mevkiinde 402,60 m2 yüz ölçümlü olarak narenciye bahçesi vasfıyla kayıtlı 3743 Ada, 9 Parsel olup, ilçe merkezine yaklaşık kuş uçumu 8,7 km. çeşmealtı merkeze 1.500m. Denize yaklaşık kuş uçumu 1,2km mesafededir. Yakın çevresinde denizli, çeşmealtı semt yerleşimi bulunmaktadır. İmar yolu bulunsa da hali hazırda açık olmadığı tespit edilmiştir. Yakın çevresinde siteler, oteller ve villalar bulunmakta belediye ve alt yapı hizmetlerinden faydalanmakta, eğimi düze yakın %2-3 civarı olup, içerisinde bakımsız 7 narenciye ve 1 Trabzon hurması bulunmaktadır" denilen taşınmazdır.

Adresi : İzmir Urla Denizli Mahallesi3743 ada 9 parsel

Yüzölçümü : 402,60 m2

İmar Durumu : Urla Belediye Bşk. Yazılarında " taşınmaz 1/1000 ölçekli Çeşmealtı Revizyon İmar Planında TAKS:0.20 KAKS:0.40 olmak kaydıyla iki katlı konut alanı olarak planlıdır. 10.09.2020 tarih 2020.09.16 sayılı etüt komisyon raporunda belirlenen kitle düzenine uyulması gerekmektedir. Taşınmazda imar uygulaması (yola terk) yapılması gerekmektedir" denilmiştir.

Kıymeti : 7.249.100,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: yoktur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/04/2023 - 10:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/04/2023 - 10:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2023 - 10:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2023 - 10:50

Editör: TE Bilisim