SARUHANLI İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/506 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Saruhanlı İlçe, SARUHANLI Mahalle, Arap Ormanı Mevkii, 10432 Parsel, 545 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın TAM HİSSESİ satılacaktır. Taşınmaz üzerinde hali hazırda herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Saruhanlı Belediyesi 1/1000 Uygulama imar planı içerisinde yer almakta olup Bir kısmı yolda kalmak üzere Ayrık Nizam(A-2) 2 Kat KONUT ? ön bahçe 5,00 mt, yan bahçe 3,00 mt TAKS 0,30 ve KAKS 0,60 olarak yapılaşma şartlarına tabidir. Belediyece sağlanan tüm hizmetlerden (su, elektrik, ulaşım, çöp, kanalizasyon alt yapı vb.) eksiksiz olarak yararlanabilecek durumdadır. Saruhanlı Yedi Eylül İlköğretim Okuluna 600 metre ve Saruhanlı İlçe Kaymakamlık Binasına 1 450 metre mesafelidir. Sezgin Sokağa cephesi bulunmaktadır. Detaylı bilgiler dosyasında mevcuttur.

İmar Durumu : Belediye kayıtlarında görüldüğü gibidir.

Kıymeti : 950.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarında görüldüğü gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2023 - 10:30
Editör: TE Bilisim