Milli Emlak Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde 1823 metre kare bahçeli müstakil ev satışı fiyatını paylaştı. Müstakil ev ihale usulü 480 bin liraya satışa sunulacak.

Alaçam Milli Emlak Şefliği tarafından satılacak olan Kargır Bina ve Bahçe ilanı ucuz fiyatıyla dikkatleri çekiyor.

1823 metrekare olan taşınmaz 480 bin lira satışla ihaleye sunulacak. Satış 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. madde kapsamında Açık Teklif Usulü ile belirlenen gün ve saatte Yenicami Mahallesi Bafra Caddesi No 50 Alaçam Samsun adresinde Alaçam Hükümet Konağı binası ilk katında komisyon tarafından yapılacak.

İhaleye katılacak olan vatandaşların yatırılacak teminata ilgili belgeleri belirlenen günde ibraz etmeleri zorunlu olacak, kişilerin yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için ülkede adres göstermeleri, kimlik numarası belirtmeleri, aslı ibraz edilmesi şartıyla onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi sunmaları gerekiyor.

Tüzel kişiler ihaleye katılmak için belirlenen belgelere ek olarak vergi kimlik numaralarını, tüzel kişiliğin bulunduğu mahkemeden sicil kayıtlarını almaları, 2022 senesi içinde alınan sicil kayıt belgesi ve tüzel kişilik temsili ile noter tasdikli belge sunmaları gerekecek.

Kamu tüzel kişilerin ihale için belgelere ek olarak ülkede adres göstermeleri, tüzel kişiler adına yetki belgelerini sunmaları, vekaleten ihaleye katılacak olan noter tasdikli vekaletnamelerini sunmaları gerekecek. İhaleye ortaklık şeklinde katılım sağlayacak kişilerin noter tasdikli ortaklık girişim belgelerini ve ortakların her biri için istenen belgeleri ihale gününde sunmaları gerekecek.

Alaçam Milli Emlak Şefliği tarafından satılacak konutun belirlenen saat ve günde geçici teminat bedeli ile birlikte belgeleriyle başvuru yapmaları yeterli olacak. İhale esnasında en yüksek teklifi sunan kişi konutun sahibi olacak. 

Editör: TE Bilisim