MİLAS İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/741 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İli Milas İlçesi, Kıyıkışlacık Mahallesi, Gökliman Mevkii, 534 Ada, 2 nolu parsel 636,68 m² büyüklüktedir. Tapu kayıtlarına göre Cilt:46, Sayfa: 4463"te bulunmakta olup arsa vasfındadır. Hissesi tamdır. Taşınmaz içinde 290,00 m² alana sahip trafo binası bulunmaktadır. Milas Belediyesinden gelen 04/01/2022 tarih ve 38076 tarihli yazıda; "Kıyıkışlacık Mahallesi 534 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Kentsel teknik alt yapı kullanımında olduğu belirtilmiştir." Denilmektedir. Taşınmazın Keşif Tarihi İtibari İle Durumu ve Değeri :Kıyıkışlacık Mahallesi; Milas İlçe Merkezinden güneye, Bodrum yönüne doğru giderken Koru Mahallesine gelmeden takribi 9. Kilometrede bulunana pilavtepe kavşağından 12 km kadar batı kısımda kalmaktadır. Kıyıkışlacık mahallesi denize komşu mahallelerden birisidir. Bu bakımdan turizm faaliyetlere bölge ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. Bölgede turizm amaçlı otel ve pansiyon konusunda yeterli alt yapı bulunmamakla birlikte genellikle yazlık tatil siteleri bulunmaktadır. Mahalleye toplu taşıma mevcuttur. Dışarıdan göç alan mahallenin yapılaşma hızı orta düzeydedir.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/05/2023 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/05/2023 - 14:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2023 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2023 - 14:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Muğla İli Milas İlçesi, Kıyıkışlacık Mahallesi, Gökliman Mevkii, 536 Ada, 2 nolu parsel 15.602,50 m² büyüklükte ve Arsa vasıflıdır. Tapu kayıtlarına göre Cilt:34, Sayfa: 3318"de bulunmakta olup, 112/5248 arsa payına sahipTİP 11 / ZEMİN+1 / - / 5 dubleks meskendir. Hissesi tamdır. Taşınmazın İmar Durumu: Kıyıkışlacık Mahallesi 536 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TAKS:0,20 KAKS:0,30 olmak üzere blok nizam, 2 kat, 2. Konut alanı kullanımındadır. Taşınmaz henüz inşa edilmemiş olup, arsa payı olarak satılmaktadır. Bulunduğu blok 8 adet gayrimenkulden oluşmaktadır, bulunduğu alan deniz manzarasına sahip aynıparsel üzerinde imalatı tamamlanmış ve halihazırda kullanılmakta olan ve projeye sadık kalınarak yapılmış 500 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Mahalle toplu taşıma ile ulaşmak mümkün olup çevresinde yazlık tatil siteleri bulunmaktadır.
Kıymeti : 665.960,36 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/05/2023 - 14:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/05/2023 - 14:40
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2023 - 14:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2023 - 14:40

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İli Milas İlçesi, Kıyıkışlacık Mahallesi, Gökliman Mevkii, 536 Ada, 2 nolu parsel 15.602,50 m2 büyüklükte ve Arsa vasıflıdır. Tapu kayıtlarına göre Cilt:34, Sayfa: 3319"de bulunmakta olup, 112/5248 arsa payına sahipTİP 11 / ZEMİN+1 / - / 6 dubleks meskendir. Hissesi tamdır. Taşınmazın İmar Durumu: Kıyıkışlacık Mahallesi 536 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TAKS:0,20 KAKS:0,30 olmak üzere blok nizam, 2 kat, 2. Konut alanı kullanımındadır. Taşınmaz henüz inşa edilmemiş olup, arsa payı olarak satılmaktadır. Bulunduğu blok 8 adet gayrimenkulden oluşmaktadır, bulunduğu alan deniz manzarasına sahip aynıparsel üzerinde imalatı tamamlanmış ve halihazırda kullanılmakta olan ve projeye sadık kalınarak yapılmış 500 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Mahalle toplu taşıma ile ulaşmak mümkün olup çevresinde yazlık tatil siteleri bulunmaktadır.

Kıymeti : 665.960,36 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/05/2023 - 14:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/05/2023 - 14:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2023 - 14:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2023 - 14:50
Editör: TE Bilisim