Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31 Ağustos 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. İlgili değişiklikle tüketici mağduriyetlerine yol açabilen sahte ilanların engellenmesinin hedeflendiğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “İlgili düzenleme ile başkalarına ait taşınmaz satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilere, üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce kimlik doğrulaması yapmanın yanı sıra ilanın yayımlanmasından önce ilana konu taşınmaz ilanına yetkili olunduğuna dair doğrulama yapma yükümlülüğü getiriliyor. Kamuoyunun talep ve beklentilerinin karşılanması amacıyla yapılan düzenleme ile spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi, ilan platformlarında yer alan ilan kirliliği ile ilanlardaki bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor” dedi.

Kayıt Dışı Emlakçılara Karşı Düzenleme Yolda Kayıt Dışı Emlakçılara Karşı Düzenleme Yolda

"Etkin ve adil rekabet ortamı hedefleniyor"

Düzenlemenin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki kanunun 11. Maddesine de dayandırıldığını belirten Özelmacıklı “Elektronik ticaretin gelişimini sağlamaya, etkin ve adil rekabet ortamını korumaya, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının faaliyetlerine yönelik düzenleme yapmaya ve aracılık sözleşmesinde yer verilmesi zorunlu unsurları belirlemeye Ticaret Bakanlığı yetkili. Yönetmelikte yapılan başka bir değişiklik ile de, piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirlerin alınması, etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarının ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uyulması ilan platformlarına şart olarak getirildi” diye konuştu.

"İlan platformları doğrulama yapacak"

İlan platformlarına getirilen yeni yükümlülükler hakkında da bilgiler aktaran Özelmacıklı, “Buna göre ilan platformları, gerçek kişi ilanlarında kişinin kimlik bilgileri ile telefon numarasını; tüzel kişilerde ise unvan ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlamasından önce doğrulamak zorunda olacak. Yani sahte isim ve unvanlar ile artık ilan verilemeyecek. İlana konu taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulaması gerekecek” dedi.

"Web Tapu entegrasyonu sağlanabilir"

Yönetmelik değişikliğindeki hısım kısmının çok geniş bir ifade olduğunu değerlendiren Özelmacıklı “Düzenleme çerçevesinden özellikle taşınmaza yönelik verilecek olan ilanlar için Web Tapu entegrasyonu sağlanabilir. Zaten mevcut sistemde yetki belgeli emlak işletmelerinin bir yetki tanımlaması bulunuyor. Bu devreye alınabilir. Gerçek kişiler de, kendileri dışında birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşlerine ait bir ilanı girecekleri zaman web tapu üzerinden düzenleme yapılarak İlan Yetkisi Ver seçeneği ile, ilan girişi için yetki alabilir, kişinin akrabalık doğrulaması da ayrıca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü entegrasyonu ile sağlanabilir. Bu yolla portallara ilan girişi daha kolay sağlanabilir” dedi.

"Hazırlıklarımızı yapıyoruz"

Altın Emlak olarak Türkiye genelinde faaliyet gösteren 130 özel yetkili emlak işletmesinde çalışmalara başladıklarını ifade eden Özelmacıklı “Goldnet teknoloji altyapımız ile Ekim sonunda başlayacak bu düzenlemeye ilişkin olarak çalışmalarımıza hızla başladık. Bizler de altyapımızda ilanı veren temsilcilerimizin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini sistem üzerinden platformlar ile paylaşacağız. En kısa sürede bu altyapıyı sistemimize entegre edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Editör: TE Bilisim