Kiracının, kiralayana vermiş olduğu tahliye taahhüdü şekil şartlarına uygun olması halinde geçerlidir. Tahliyenin taahhüt edildiği tarih geldiğinde bu taahhüt icra takibine konu yapılır ve kiralananın tahliyesi sağlanır. Ancak sahte olarak düzenlenmiş tahliye taahhüdünün geçerliliği yoktur. Okuyucumun anlattığı olayda bir sahtecilik söz konusu.

Şunun için; asıl imzalanan tahliye taahhüdü eski malik ile yapılmış bir tahliye taahhüdüdür. Burada ilginç olan iki husus var.

Arsa Sahipleri Ne Kadar Vergi Ödeyecek? Arsa Sahipleri Ne Kadar Vergi Ödeyecek?

Birincisi: Okuyucum diyor ki, eski malikin adını silip kendi adını yazmış. Oysa tahliye taahhüdü tek taraflı hazırlanır. Yani eski malikin adının geçiyor olması şart değil. Tek başına kiracı taahhütte bulunur ve “… tarihli sözleşme ile kiralamış bulunduğu .… adresindeki mecuru .… tarihinde tahliye edeceğini” taahhüt eder.

Dolayısıyla kiraya verenin adının bulunması şart değildir. İkinci husus: Eski kiraya verene karşı yapılan tahliye taahhüdü yeni malik için de geçerlidir. Hal böyle iken yeni malik isimleri niye değiştirsin?

İşte bu iki husus düşündürücüdür. Ancak bütün bunlara rağmen isimlerin değiştirilmesi için bir girişim yapılmış ise evet bu sahteciliktir. Bu hali ile sahte hale gelmiş bulunan tahliye taahhüdü geçersizdir hatta icraya konu yapılmış olması nedeni ile ortada bir suç vardır. Yeter ki takip konusu yapılan belgenin sahte olarak düzenlendiği ispatlanabilsin. Bunun için açılacak bir davada teknik inceleme yapmak gerekecektir.

Editör: TE Bilisim