Caner Tan: İnşaatta Güç Birliği Sektörü Büyütür

Bornova ve BayraklıMüteahhitler ve İş Adamları Derneği (BOMİAD)Başkanı CanerTan, sektörde daha büyük hedefleri yaşama geçirmek için meslekiörgütlenmenin ve güç birliğinin önemine dikkat çekti.

Caner Tan: İnşaatta Güç Birliği Sektörü Büyütür

Dernek olarak 250'yeyakın üyeleri bulunduğunu ve bu sayıyı bine yükseltmek istediklerini belirten Caner Tan, amaçlarının bireysel çabalarınyanı sıra sektörde kümelenmeyle daha büyük ölçekli projeleriyaşama geçirmek olduğunu söyledi.

İzmir Ticaret Odası'nakayıtlı yaklaşık 8 bin inşaat firması olduğunu ve bunların bin 200 kadarının Bornova ve Bayraklı'da aktif olarak hizmet verdiğini dile getiren Tan, sektör olarak önemli bir iş hacmi vepotansiyeli sahip olduklarını vurgulayarak “Enflasyon nedeniyleinşaat girdi maliyetleri ve arsa maliyetleri çok arttı. Konutkredilerindeki yetersizlik de sektörü dar boğaza itti.

Öte yandanÜlkemizde her yıl 800 bin yeni konut ihtiyacı bulunuyor. Yani arzazalmasına rağmen talep devam ediyor. Dernek olarak yaşanansıkıntıları yakından takip ediyoruz.

Bizler dernek çatısıaltına buluşarak yaşadığımız sorunları belediyeler vebakanlık nezdinde çözüm üretmek için çalışıyoruz. İzmir'dekonut sektöründe yapılması gereken daha çok iş var. İnşaattagüç birliği hem sektörü, hem de İzmir'i büyütür. Yeniişbirlikleriyle önemli bir ticari hacme ulaşmak da mümkün”diye konuştu.

BORNOVA VE BAYRAKLI ÖNEMLİ

Bornova ve Bayraklı ilçelerinin İzmirdeki inşaat sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu, bölgenin hem ofis hem de konut anlamında talep gördüğünükaydeden Tan, “BOMİAD olarak önceliğimiz üyeler arasındakaynaşmayı ve işbirliğini kuvvetlendirmek.

10 tonluk bir yükünaltından hiç kimse tek başına kalkamaz. Ama 100 kişi rahatlıklakalkar. Elde edilen bu güç birliği maliyetleri bölüşme ve iş yapma konusunda firmalara avantaj sağlayacaktır. Tek başlarınayapamayacakları büyük montanlı işleri birlikte yapabilmelerimümkün.

İzmirde bunun güzel örneklerini hep birlikte gördük.BOMİAD olarak müteahhitlik firmalarının yanısıra yapısektörüne bağlı çalışan, doğrama, seramik, alüminyum gibifarklı iş kollarını da bünyemize dahil etmek istiyoruz. Sektörüniletişimini web sitesi ve WhatsApp grupları gibi kanallararacılığıyla güncel tutacağız. Birlikte sektörel aktivitelerede imza atacağız” ifadelerini kullandı

SÖZ HAKKIMIZ OLSUN İSTİYORUZ

Türkiye'nin aynı İmarkanununun uygulanması konusunda değişiklik yapılması gerektiğini dile getiren Caner Tan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizde, hem coğrafi hem de kültürel olarak farklı bölgelerde farklıkonut ihtiyaçları bulunuyor. Bununla birlikte uygulanan tek birimar yasası, farklı yerel dinamiklerle örtüşmüyor. İzmirde iseaynı konuda farklı ilçelerden farklı kararlar çıkabiliyor.

Burada da bir fırsat eşitliği yaratılması için eşit şartlar getirilmesi önem taşıyor. Yani benzer durumlar için benzer uygulamalar yapılmalı. Sektör temsilcileri olarak yapılacak kanunlarda bizlerin de söz hakkı olmasını istiyoruz. Sektörünsorunlarını birebir yaşayan biz müteahhitlere kanun çıkarılacağızaman danışılmasını istiyoruz.

Bizler de toplum yararına olarakkentlerin güzelleştirilmesi için çözüm önerilerimizi sunmak istiyoruz. Bir diğer önemli konu da kentsel dönüşüm. İzmir de özellikle şehir merkezinde arsa bulmak çok zor. Hem de çok maliyetli. Bu nedenle sosyal donatı alanları ve peyzajıyla ada bazında dönüşümün kolaylaştırılması gerekiyor. Burada hem daire sahiplerinin hem de müteahhitlerin yararına bir model uygulanması çok önemli ”

YORUM EKLE