Ülkemizde uygulanan tapu devir işlemleri hakkında her insan az çok bilgi sahibidir. Söz konusu olan taşınmaz mülklerin satış işlemlerinin yapılabilmesi için tapu müdürlüklerine başvurarak devir işlemlerinin sorunsuz olarak yapılması için, tapu ve kadastro genel müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan bir oran ile satış bedeli üzerinden hesaplanan tapu harcı alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere ödenmesi gerekiyor.

Söz konusu olan tapu harç hesaplaması için 2017 yılı için genel müdürlük tarafınca belirlenen binde 20 oranına göre hesap edilerek yatırılır. Bu durumu biraz daha açıklamak gerekirse ilgili mülkün müdürlükleri  tapu aracılığı ile yapılan tapu devir işlemleri sırasında saptanan satış bedeli üzerinden binde 20 oranında tapu harcı ödenmektedir.

Tapu Harcı Hesaplama 2017 Örneği

Üst kısımda değinmiş olduğumuz tapu harcı hesaplama oranları ve bunun yanı sıra gelen bir kısım durumların daha net bir şekilde idrak edilebilmesi açısından konuya dair bir örnek verme gereği duyduk.

Örneğin kendinize ait bir eviniz bulunuyor ve söz konusu evi 200 bin TL gibi bir satış bedeli ile satacaksınız. Söz konusu olan tapu harç hesaplama yöntemi ile size ait olan evin sat işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması sağlamak için 4 bin TL dolaylarında bir tapu harç bedeli ödemeniz gerekiyor. Ancak az önce de değindiğimiz gibi söz konusu tapu harç bedelini yalnızca bir taraf ödeyecek şekilde anlaşma sağladıysanız söz konusu tapu harcını 8 bin TL olarak ödemek durumunda kalırsınız.

Söz konusu tapu harcının yanı sıra tapu müdürlüklerinde ödemeniz gereken bir diğer bedel ise 82,50 TL olan tapu döner sermaye bedelidir. Söz konusu olan tapu harcı hesaplama işlemini ise az önce bahsettiğimiz gibi ilgili mülkün tapu dairesinde belirtilen satış bedeli üzerinden binde 20 oranına göre hesaplayabilirsiniz. Söz konusu olan tapu harcını hem alıcı hem de satıcı ödemek zorundadır.

  • 500 bin TL satış bedeli olan ev için 10 bin TL tapu harç bedeli ödenmektedir.
  • 400 bin TL satış bedeli olan ev için 8 bin TL tapu harç bedeli ödenmektedir.
  • 300 bin TL satış bedeli olan ev için 6 bin TL tapu harç bedeli ödenmektedir.
  • 200 bin TL satış bedeli olan ev için 4 bin TL tapu harç bedeli ödenmektedir.
  • 100 bin TL satış bedeli olan ev için 2 bin TL tapu harç bedeli ödenmektedir.

Editör: TE Bilisim