Konutların tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği yönetmelik, 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek.

Hilton Bu Yaz Avrupa’da Hızla Büyümeye Devam Edecek Hilton Bu Yaz Avrupa’da Hızla Büyümeye Devam Edecek

Yönetmelikte, söz konusu kiralamaların yapılabilmesi için konut sahiplerinin izin belgesi almalarının gerektiği belirtilerek uyulması gereken hükümler, kullanıcı ile izin belgesi sahibinin karşılıklı hak ve yükümlülükleri yer aldı.

Buna göre, izin belgesine ilişkin tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. İzin belgesinde, belge sahibinin adı veya ticaret unvanı, konutun adresi, izin belgesi tarihiyle konutun bulunduğu ilin plaka koduyla başlayan belge numarası ve konutta konaklayabilecek azami kişi sayısı bilgileri yer alacak.

Bakanlıkça hazırlanacak, “turizm amaçlı konut” ibaresinin ve konutun bakanlığın denetimine tabi olduğuna dair bilginin yer aldığı soğuk damgayla işaretli plaket, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılacak.

Söz konusu konutlar her yatak odası iki kişilik olacak şekilde hesaplanacak, yatak odası sayıları haricinde en fazla iki kişilik kapasite ilave edilecek. Bir konutta üç yaşından küçük çocuklar hariç en fazla 12 kişi kalabilecek.

Editör: Gayrimenkul Gündemi