Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde faaliyet gösteren Yapı Müteahhitlerini yakından ilgilendiren bir düzenlemeyi bugün Resmi Gazete'de yayımladı. Karar 18 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe girdi.

Türkiye'nin Konut Politikasına İhtiyacı Var Türkiye'nin Konut Politikasına İhtiyacı Var

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılan yetki belge numarası iptalinde ayrıca birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanlardan durumlarına uygun kişilere, iptal süresince yeni yetki belge numarası verilmez.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “31/12/2023” ibaresi “31/12/2024” olarak değiştirilmiştir.

“(2) 31/12/2024 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, bu Yönetmeliğin mesleki ve teknik deneyime ilişkin iş gücü yeterliği aranmaz, ancak başvuru tarihinden önceki son üç yıla kadar olan değerler beyan edilir.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Editör: Gayrimenkul Gündemi