Milliyet'te yer alan habere göre, 14 Mayıs seçimlerine giderken, güvenli ve her türlü afete dirençli yapılar seçim vaadleri arasına da girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki gün açıkladığı seçim beyannamesinde, vatandaşın can ve mal güvenliğinin her şeyin önünde geldiğini söyleyerek, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli ile 81 ili afetlere dirençli şehirler haline dönüştüreceklerini açıkladı.

FAY YASASI ÇIKARILACAK

Dirençli şehirler modelinin alt hazırlığı ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün İklim ve Afetlere Dirençli Şehirler Projesi’yle yapıldı.

Projede, Türkiye nüfusunun yüzde 70’inin yüksek ve orta-yüksek deprem riski altındaki bölgelerde yaşadığı belirtildi. Afet ve iklim risklerine dayanıklı konutlara, iş yerlerine, kentsel altyapıya ve hizmetlere erişimin arttırılması gerektiği vurgulandı.

Afetlere dirençli şehirler için yapılacakların bir kısmı şöyle:

Türkiye’deki deprem üreten ya da deprem üretme potansiyeli olan aktif fayların/fay bölgelerinin kesiştiği alanlardaki yapılaşmaya haritalandırma yapılacak.

Sürdürülebilir Afet Risk Yönetimi Kanunu yürürlüğe konacak, Türkiye Afet Müdahale Planı güncellenecek.

Doğal Afetler ve Fay Yasası çıkarılacak.

Dijital Yapı Bilgi Bankası kurulacak, Taşkın Kanunu çıkarılacak.

Kendi evini dönüştürmek isteyen vatandaşlara yeni arsalar üretilecek. 81 ilde müstakil ve müşterek konut bölgeleri oluşturulacak.

Yeni şehircilik çalışmalarında iklim değişikliğine uyum sağlanması amacıyla yenilenebilir enerji, temiz enerji, yağmur suyu hasadı, enerji verimliliği gibi doğa ve ekosistem temelli çözümler üzerinde durulacak.

ŞEHİRLER İÇİN 13 BİLİM KURULU

Çevre Bakanlığı koordinasyonundaki Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli kapsamında, şehirleri afetlere karşı dirençli hale getirilmesi çalışmaları için uzmanlık dallarına göre, “Destek Hizmetleri ve Sosyal Politikalar, Deprem ve Yer Bilimleri, Hasar Tespit, Enkaz ve Atık Yönetimi, Şehirleri İnşa ve İhya, Kentsel ve Kırsal Dönüşüm, Mekânsal Planlama, Yeni Yapı Teknolojileri, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Akıllı Şehirler, İklim Dostu Yeşil Dönüşüm, Kentsel ve Kırsal Altyapı, Tarihi ve Kültürel Miras, Kriz Yönetimi ve İletişim” adlarıyla 13 bilim kurulu oluşturuldu.

Editör: TE Bilisim