Elazığ’ın tarihi, tarihçiler tarafından, devamı olduğu Harput şehir tarihi ile birlikte inceleniyor. Bugünkü şehir merkezinden sadece 5 km uzaklıkta bulunan Harput, yazılı kaynaklara göre M.Ö. 2000 yılına dayanan 4000 yıllık tarihiyle, Elazığ’ın ilk yerleşim bölgesi. Tarihi kaynaklarda, Harput’a ilk yerleşenlerin “Hurriler” olduğu belirtiliyor. Asya çıkışlı oldukları tezi çoğunlukla kabul gören Hurriler’in yine bölgede yerleşmiş olan Hititler ve Asurlar’la ilişki içinde olduğu biliniyor. Hititler’in başkenti Boğazköy’de bulunan yazılı kaynaklarda Harput’tan “İşuva” olarak sözedilmesi bu bilgiyi doğrular nitelikte. MÖ. 9. yüzylda, Doğu Anadolu’da devlet kuran Urartular’ın Elazığ tarihindeki yeri ise Harput Kalesi’nin taşıdığı Urartu Dönemi izlerinden gözlemlenebiliyor.

Elazığ'da hüküm sürmüş uygarlıklar;

Hurriler (M.Ö.20.yy.)

Hititler (M.Ö.14-13.yy.)

Urartular (M.Ö.9.yy.)

Romalılar (M.Ö.8. yy.)

Bizanslılar (M.S.10.-11. yy.)

Azeri Türkleri (M.S.11.yy.)

Araplar (M.S.11.yy.)

Çubukoğulları (M.S.12.yy.) 1087

Artukoğulları (M.S.12.yy.)

Selçuklular (M.S.13.-14.yy.)

Dulkadiroğulları (M.S.14.yy.)

Akkoyunlular (M.S.15.yy.)

Osmanlılar (M.S.16.yy.)

Editör: TE Bilisim