Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Gazipaşa İlçe, GAZİ Mahalle, Topraktepe Mevkii, 71 Ada, 11 Parsel, 2.301,00m2 tarla vasfında gayrimenkul olarak gözükmektedir.

Taşınmaz yaklaşık ilçe merkezinden 1,6 km, Denizden 2,8 km, Mersin –Antalya ana asfalt yolun doğu bitişiğinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu yerden uzaktan deniz gözükmemektedir. Taşınmaz yakınlarında camlı mezarlık, meteoroloji istasyonu, Gazipaşa devlet hastanesi ve bölge trafik müdürlüğü yer almaktadır. Taşınmaz Mersin-Antalya ana asfalt kenarında yer alması nedeni ile taşınmazın bulunduğu mevkide alt yapı olanaklarının mevcut olduğu gözlenmiştir.
Taşınmazın yakınlarından devlete ait sulama kanalı geçmektedir. Taşınmaz yakın çevresinde son zamanlarda hem yeni inşaatların hızla çoğaldığı gözükmektedir. Yine aynı zamanda tespite konu taşınmazın yakın çevresinde yoğun bir şekilde zirai yapı ve tesislerin olduğu gözlenmiştir.

Taşınmaz bazı yıllar sulu tarım bazı yıllar kuru tarım yapılarak kullanılmış zaman zaman bakımsızlığa terk edilmiş tarla olarak gözükmektedir. Yer içerisinde ekonomik değerde zirai inşai yapı tesis olmadığı tespit edilmiştir. Taşınmaz killi-tınlı, derin profilli, ince toprak strüktüründe, koyu kahverengi toprak renginde düz taban arazisi vasfında gözükmektedir.

Adresi : Gazi Mahallesi Gazipaşa / ANTALYA

Yüzölçümü : 2.301 m2

İmar Durumu:Taşınmaz belediye sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde,

TAKS : 0,30 KAKS: 1,50 5 katlı konut+ticari alanında ve bir kısmı TAKS:0,30 , KAKS: 0,60 2 katlı konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 15.531.750,00 TL

Aydın Söke'de İcradan Satılık Arsa Aydın Söke'de İcradan Satılık Arsa

KDV Oranı : %10

Editör: Gayrimenkul Gündemi