Kira tespiti, evin tahliyesi için açılan davalar hukuk sistemi üzerinde öyle yük oluşturdu ki, zorunlu arabuluculuk çözümü devreye girdi. 1 Eylül 2023 itibarıyla bir mal sahibi veya kiracı arabulucuya başvurmadan doğrudan dava açamıyor.

İşte bu sistemde, arabulucuya giden taraflar uzlaşma olmazsa ödeme yapmıyor, olursa bir ücrete tabi oluyor. 

Arabulucuya Ne Kadar Ödeniyor?

Arabuluculuk ücreti anlaşma bedeline göre farklı yüzdelerle belirlenir. Anlaşma olması halinde anlaşılan miktarın 200 bin liraya kadar olan kısmı için yüzde 6’sı, sonra gelen 320 bin lira için yüzde 5’i, sonra gelen 520 bin lira için yüzde 4’ü gibi rakam arttıkça oranın düştüğü bir model uygulanıyor.

Örneğin; 10 bin lira olan kira 20 bin liraya çıktıysa, aylık fark 10 bin lira. 10 bin liralık yıllık karşılığı 120 bin lira. Bu rakamın yüzde 6’sı arabuluculuk bedelidir. Yüksek kira bedelinde, özellikle ticari gayrimenkullerde ücret artar.

Anlaşma olan durumlarda ödeme taraflar arasında paylaştırılabilir veya taraflardan birinin ödemesine karar verilebilir. Herhangi bir belirleme olmaması halinde taraflar arasında yarı yarıya bölüşülür.

Konut Satışlarında Beklenti Temmuz’da Artış, Eylül’de Artışın Hızlanması Yönünde Konut Satışlarında Beklenti Temmuz’da Artış, Eylül’de Artışın Hızlanması Yönünde

İhtiyari yani isteğe bağlı arabuluculukta, arabuluculuk süreci başlamadan önce arabulucunun taraflardan ücret ve masraflarını talep etmesi de mümkün. Eğer dava açmak amacıyla hukuk bürosuna gidilir ve bir avukatlık hizmeti alırsa, bunun ücreti de tüm bunların dışındadır.

Editör: Gayrimenkul Gündemi