Milli Emlak'tan Kelepir Arsa Milli Emlak'tan Kelepir Arsa

SÖKE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aydın İli, Söke İlçesi, Argavlı Mah, 165 Ada, 29 Parsel,
Adresi : Argavlı Mahallesi Söke / AYDIN
Yüzölçümü : 3.519,41 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım imar planı sınırları dışında kalmakta olup; köy yerleşik alan sınırları içerisindedir. Aydın Muğla Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın 8.1.2. Kırsal Yerleşme alanları başlıklı Uygulama Hükümleri ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/09/2021 tarih ve 326 sayılı kararında, kırsal yerleşik alan ve civarı sınırları içerisinde imar planı yapılması zorunlu olmayan yapılarda Taks:0.40'ı geçilemeyeceği 2 kat (7.50)m'den fazla katlı bina yapılamayacağı ve parsel alanı 1500 m2 üstü tek hisseli ve parsel alanı 1500 m2 altı tüm parsellerde konut amaçlı ve kırsal yerleşimin ihtiyacı olan ticari yapıların taban alanı 250 m2'yi geçemeyeceği, Plansız alanlar imar Yönetmeliği'nin 5. Bölüm 50. Maddesinde, 1500 m2'den büyük olan hisseli parsellerde, maliklerin muvafakati alınmak kaydıyla, binalar arasındaki mesafeler (6.00)m.'den az olmamak şartı ile hissedar sayısını ve her durumda 3 adeti geçmemek üzere birden fazla bina yapılabileceği, bu durumda diğer yapılaşma koşullarına uyulmak kaydı ile her bir binanın yapı inşaat alanı 250 m2'yi toplam yapı inşaat alanı ise 750 m2'yi geçemeyeceği hükmü bulunmaktadır.
Kıymeti : 1.147.092,73 TL
KDV Oranı : %10

Editör: Gayrimenkul Gündemi