Pusula ne işe yarar biliyorsunuz.

Yolumuzu bulmamıza, yolumuzu kaybetmememize…

Gayrimenkul danışmanları da iş hayatına girdikleri andan itibaren bazen çoğunluk etkisi ile, bazen kendi kafasından geçirdiklerini denemekle, bazen de tamamen duygusal sebeplerle yollarını kaybedebilir.

Tabi ki, dileğimiz bu yazının içeriğindeki pusula mahiyetindeki kavramlarla yollarını en başından itibaren hiç kaybetmemeleri ancak olur da kendilerini kaybolmuş hissederlerse de bu yazının onlara doğru yolu hatırlatacağına eminiz.

Gayrimenkul danışmanının cebindeki pusulasındaki ilk kavram Kararlılık (K)

İnsanlar kafalarından geçirdiklerini bilinçli ya da bilinçsizce vücut dillerine yansıtırlar.

Şüphe insanın içini kemiren, ona ket vuran, ulaşmak istediği hedefe doğru karşısına çıkan en büyük engeldir.

Bunun sebepleri arasında başlangıçta sebepler ve beklentiler üzerine yeterince ders çalışmamış olmak yatabileceği gibi, bazen de çevresel faktörler ve yaşanılan olumsuzluklar üzerine insanlar gitmekte oldukları yolu sorgulayabilirler.

Bir gayrimenkul danışmanı sektöre ilk adımını atarken, bu işin hayatının gidişatını değiştirecek, bir alternatifi olmayan, bu işte başarılı olmaktan başka bir seçeneği olmadığına inanmış bir ruh halinde olmalıdır.

İnanmalıdır, kararlı olmalıdır, bu işi bugüne kadar başarıyla yapabilen milyonlarca insan gibi o da başarılı olacağına olan inancını bir an bile sorgulamamalıdır.

Pusulamızdaki ikinci kavram Girişimcilik (G)

Sabit gelirle, emir komuta zincirinde üstüne düşenleri yapmadığı takdirde işine son verilme tehdidiyle yaşamaya alışmış bir düşünce yapısından; kendi kendisinin hem patronu hem de çalışanı olmaya geçiş yapılmalıdır.

Girişimcilik okul kitaplarında şu şekilde tarif edilir: “Sahip olduğu kaynakları daha fazlasına ulaşabilmek için riske eden kişi”

Bir girişimci olarak gayrimenkul danışmanı öncelikle hangi kaynaklara sahip olduğunu belirlemeli, işini kolaylaştıracak ve ona meslektaşları ile rekabetinde avantaj sağlayacak kabiliyetlerini keşfetmeli ardından da tüm bu sahip olduklarını bir sistem ve mantık çerçevesinde seferber etmelidir.

Robert Kiyosaki’nin sıklıkla vurguladığı gibi, girişimci bir gayrimenkul danışmanının iş hayatında araması gereken güvence değil, özgürlük olmalıdır.

Bir girişimci olarak, zorluklarla mücadele etmenin oyunun bir parçası olduğunu kabul etmeli, olumlu ya da olumsuz olaylarda aşırı derecede etkilenmeyecek şekilde bir olgunluk geliştirmelidir. Kısacası elinden gelenin en iyisini yapmalı, başarıları da başarısızlıkları da sürecin bir parçası olarak kabul etmelidir.

Üçüncü kavramımız Bilgi (B)

Her iş insanının en büyük amacı muhataplarından saygı görmek ve itibarını korumak olmalıdır.

İtibarına, gördüğü saygıya önem veren kişilerin de elindeki en önemli silah sahip olacakları kapsamlı ve nitelikli bilgiden başka bir şey değildir.

Maddi dünyada insanların bize saygı duymalarını sağlayacak pek çok unsur sıralayabileceksek de, bunların içerisinde en kalıcısı işimize hakimiyetimizi gösterecek olan bilgi düzeyimizdir.

Bir gayrimenkul danışmanı işinin temelinde yer alan tüm teorik bilgiye (hukuki, mali, idari, teknik ve sosyal) hakim olmaya çalışırken; diğer yandan da sınırları çok iyi belirlenmiş küçük bir bölge ya da konuda çevresindeki herkesten daha yüksek düzeyde bir sektörel bilgiye sahip olmalıdır.

Söz konusu sektörel bilgiyi bir gayrimenkul bölgesindeki mülkler, insanlar ve gayrimenkul piyasası hakkındaki her şey olarak özetleyebiliriz.

Pusulamızdaki son kavram ise Disiplin (D) olmalıdır.

Bir yerde süreklilik gösteren bir başarı yoksa oradaki en büyük eksiğin disiplin konusunda yaşandığını bir bakışta söyleyebilir, gözlemleyebiliriz.

Disiplin, motivasyonla harekete geçmiş bir gayrimenkul danışmanının işinde bir sistem kurması olarak da tanımlanabilir.

Duygularımızdan arınmış bir şekilde, canımızın istediğini değil, işimizin gereklerini yerine getirmektir.

Bunun için ilk önce işimizin olmazsa olmaz yapılması gerekenlerini belirlemeli, sonrasında bunu iş planımıza, en uygun şekilde yerleştirmeliyiz.

Unutmamalıyız ki, bir gayrimenkul danışmanının kazanacağı en büyük savaş kendi doğasındaki güvenli bölge arayışına karşı olandır. Güvenli bölgesini terk etme konusunda kendisine söz geçirebilmeyi başaran disiplinli bir danışmanın, hayal bile edemeyeceği, başarılara ulaşmasına kimse engel olamayacaktır.

Hepimize K-ARARLI bir G-İRİŞİMCİ olarak her geçen gün sahip olduğu B-İLGİ düzeyini geliştirmeyi hedeflemiş D-İSİPLİNLİ bir gayrimenkul danışmanlığı kariyeri dilerim.

Haftaya görüşmek üzere…