DASK Nedir?

Açılımı “Doğal Afet Sigortaları Kurumu” olan DASK ev sahiplerinin zorunlu olarak yaptırması gerektiği bir sigorta türüdür.

Deprem sigortası olarak da bilinen poliçeler konutların depreme bağlı aldığı hasarların maliyetlerini tazmin etmektedir. Deprem sonucunda evler birçok farklı yönden hasar alabilir.

2024 Birinci Çeyrek Türkiye Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü 2024 Birinci Çeyrek Türkiye Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü

Özellikle bir evin temelini oluşturan duvarlar ve tavanlar gibi alanların getirebileceği mali yük için bu sigortalar oldukça önemlidir.

Bunun için DASK sigortasını her ev sahibinin düzenli olarak yaptırması gerekir. İnsanların ülkemizdeki depremlere karşı bilinç kazanması ve önlem alması amacıyla zorunlu tutulan DASK, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi sonrasında kurulmuştur.

Konut Sigortası Nedir?

Ev sigortası olarak da bilinen konut sigortası DASK poliçelerine nazaran daha geniş kapsamlı teminatlara sahiptir. Bu poliçeler evleri ve kişisel eşyaları güvence altına alır. Konut sigortası teminatlarını temel olarak şekilde sıralamak mümkün:

Yangın

Hırsızlık

Taşıt Çarpmaları

Elektrik, Su ve Doğalgaz Arızaları

Eşyaların Taşınması Sırasında Oluşan Hasarlar

Kira Kaybı

Kiracılar İçin Tadilat Masrafları

Enflasyon

Bu tür temel teminatların yanında kişilerin karşılaşabileceği diğer durumlar için ekstra teminatlar sunan konut sigortaları da mevcuttur.  Ev cihazları teminatları, sağlık teminatları ve eşyalar için acil durum hizmetleri sunan poliçeler kişileri tam anlamıyla güvence altına alır.

DASK ve Konut Sigortası Arasındaki Farklar

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere DASK ile konut sigortası poliçeleri arasında birçok farklılık söz konusudur.

DASK poliçeleri tamamen deprem üzerinden şekillendirilen bir sigorta türüyken konut sigortaları birçok durumu güvence altına alır. Genel olarak bu iki sigorta türü arasındaki farkları şu şekilde sıralamak mümkün:

DASK sigortasının yaptırılması zorunludur. Konut sigortası ise isteğe bağlıdır.

DASK sadece depreme bağlı riskleri güvence altına alır. Konut sigortası poliçeleri ise deprem, sel, yangın veya hırsızlık gibi birçok riski göz önünde bulundurur.

DASK poliçeleri binanın yaşı, yapı bilgileri, büyüklüğü ve konumu üzerinden fiyatlandırılır. Konut sigortasında bu unsurlara ek olarak ev eşyalar ve bina çevresindeki güvenlik önlemleri de hesaba katılabilir. Ancak bu durum konut sigortası kapsamına göre değişkenlik gösterir.

DASK poliçeleri genel olarak standart teminatlar sunar. Konut sigortası poliçeleri ise çeşitli ekstra hizmetlerle genişletilebilir.

Sonuç olarak DASK her ev sahibinin yaptırması gereken temel ve zorunlu bir sigorta türüdür. İsteğe bağlı olan konut sigortaları ise sunduğu kapsamlarla konutları birçok anlamda güvence altına alır. Yani her iki sigorta türü de yüksek maliyetlere karşı güvence altında olmak için oldukça önemlidir. 

Editör: Gayrimenkul Gündemi