Kiracıyı Çıkarmak için Akıl Almaz Yöntem!

Ev sahipleri eski kiracıları çıkarmak için her yöntemi deniyor. Kiracı yasaya sığınırken, ev sahiplerinin yıldırmak için kullandıkları taktikler ise şaşkınlığa neden oluyor. İşte mülk sahiplerinin kiracıyı çıkarmak için başvurduğu yollar ve bahaneleri!

Kiracıyı Çıkarmak için Akıl Almaz Yöntem!

Son iki yıldır enflasyonla birlikte artan kiralar nedeniyle ev sahibi ve kiracı anlaşmazlığı hat safhaya çıktı.

Kontrolsüzce kira yükseltmek isteyen ev sahipleri hükümetin kira zam sınırına takılınca çareyi kiracıları çıkarmakta buldu. Kiracılarını çıkaran çıkardı, kirasını yükseltebilen de yükseltti.

Ancak kiralar aylık maaşları da geçince buna yetişemeyen bir kesim de yasalara ve düzenlemelere sığındı. Hal böyle olunca ev sahipleri de kiracılarını yıldırarak çıkarmak için yeni yollar bulmaya başladı.

Öyle taktikler geliştirdiler ki duyan şaşkınlığını gizleyemiyor. Milliyet’ten Elif Altın, ev sahiplerinin akıllara zarar taktikleri ile ilgili Avukat Olcay Göçüm ile konuştu.

EV SAHİPLERİNİN TAKTİKLERİ BİTMİYOR

Kimi çocuğunun taşınacağı, kimi tadilat bahanesiyle kiracıları tahliye etmeye çalışıyor, boş tahliye taahhüdü, kiraların elden alınması ve kiracıya IBAN verilmemesi de ev sahiplerinin elini güçlendiriyor. 3. kişiye satışlar bile tahliye taktiği.

Avukat Olcay Göçüm, ev sahiplerinin talep ettiği fahiş miktardaki kira bedelini almak için ileri sürdüğü gerçek olmayan tahliye nedenlerini anlattı.

“İhtiyacı olmamasına ve aynı çatı altında yaşamalarına rağmen 18 yaşını doldurmuş çocukların ihtiyacı olduğu ileri sürülerek kiralanan taşınmazın tahliyesi talep edilmektedir. Yargıtay yerleşmiş içtihatlarında, 18 yaşını doldurmuş çocukların anne ve babasından ayrı yaşama hakkı olduğu kabul edilmektedir.”

TADİLAT OYUNU İLE TAHLİYE

“Kiralananın esaslı tadilata ihtiyacı olduğu ileri sürülerek tahliye davası açılmaktadır.

Böyle bir durumda ihtiyacın gerçek olup olmadığının tespiti için, ilgili belediyeden onaylı tadilat projesi hazırlanmalı, keşif kararı verilerek iddia edilen tadilatın zorunlu olup olmadığı, tadilatın gerçekleşmesi halinde taşınmazın fiilen kullanmanın mümkün olup olmadığı keşfen tespit edilmelidir.”

“İlk kira akdi kurulurken kiracıdan boş olarak alınan ‘tahliye taahhüdü’ talep edilen fahiş miktardaki aylık kira bedelinin ödenmemesi üzerine doldurularak taşınmazın tahliyesi talep edilmektedir.

Kiracı ilk kira ilişkisi kurulurken boş tarihli tahliye taahhüdü imzalamaktan imtina etmelidir.”

3.KİŞİYE SATIŞ

“Kiralanan taşınmaz, kiralayan tarafından muvazaalı olarak üçüncü kişiye satılıp, satın alan üçüncü kişi tarafından ihtiyaç iddiası ileri sürülerek kiralanan taşınmazın tahliyesi talep edilmektedir.

Kiralanan taşınmazın üçüncü kişiye muvazaalı olarak satılması halinde, Sulh Hukuk Mahkemesi’nde kiralanan taşınmazın muvazaalı olarak satıldığı savunması dikkate alınmaz.

Ancak Asliye Hukuk Mahkemesi’nde satışın muvazaalı olduğu ileri sürülüp dava açılabilir.

Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan dava Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılan tahliye davası için bekletici mesele yapılır.”

‘ELDEN ÖDEMEYİN’

“Kiracı tarafından aylık kira bedelinin elden ödenmesi toplumsal hayatta sıkça karşılaşılan bir durumdur.

Kiralayan tarafından, kira konusu taşınmaz için talep edilen fahiş miktardaki kira bedelinin ödenmemesi üzerine elden yapılan kira ödemeleri inkar edilmekte, elden ödenen kira bedellerinin tamamının yeniden ödenmesi için kiracı aleyhine kira ihtarlı ödeme emri gönderilerek Türk Borçlar Kanunu’nun 315. maddesi gereği 30 günlük süre içinde ödenmesi talep edilmektedir.

Kiracı elde ödediği kira bedellerini ödediğini ispat edemediği takdirde kiralayan tarafından kiracı aleyhine temerrüt nedeniyle tahliye davası açılmaktadır.

Kiracı ödediği aylık kira bedelini öncelikle banka havale yoluyla ödemelidir. Banka havale ödeme yolu ile ödemesi mümkün değilse ödenen her aylık kira bedeli için kiralayandan ödeme makbuzu almalıdır.”

EV SAHİBİ BANKA HESABINI VERMİYOR

Avukat Göçüm ayrıca, ev sahibinin fahiş miktardaki aylık kira talep etmesi ve kiracının bunu kabul etmemesi karşısında ev sahibinin banka hesap numarasını kapatıp kira bedelini almaktan imtina etmesi durumuyla da çok sık karşılaşıldığını söyledi.

Avukat Göçüm, “Kiracı temerrüde (sözleşmeden doğan yükümlülüğe uymamak) düşmemek için aylık kira bedelinin ‘Konutta Ödemeli’ göndermeli, buna rağmen alınmaz ise Sulh Hukuk Mahkemesi’nden tevdi mahalli (ödeme yerinin belirlenmesi) tayin edip mahkemece belirlenen bankanın belirleyeceği banka hesabına aylık kira bedeli ödenmelidir.

Aksi takdirde kiracı aleyhine yapılan kira ihtarlı ödeme emri (veya noter aracılığıyla gönderilecek ihtar ile) tebliğ edildikten sonra 30 günlük süre içinde kira bedelleri ödenmez ise kiracı aleyhine temerrüt nedeniyle tahliye davası açılabilir” dedi.

GECE YARISI KİRACISININ EVİNİ BASIP KÜFÜRLER SAVURDU

Beylikdüzü’nde kiracısına “Oğlum geliyor, evden çıkın” diyen ev sahibi, gece yarısı kapıya dayandı. Küfür ve tehditler savurarak kapıyı yumruklayan ev sahibi, kiracısının o anları cep telefonuyla kaydettiğini gördüğünde ise yaptıklarını inkar etti.

YORUM EKLE