Konut Satışında Güncel KDV Oranları

Dünya Gazetesi'nden Mahmut Bülent Yıldırım'ın "Konutta KDV ne oldu?" başlıklı yazısı...

Konut Satışında Güncel KDV Oranları

7 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile mal ve hizmetlerde uygulanan KDV oranlarında artışa gidilmiştir.

KDV artışı 10 Temmuz itibariyle yürürlüğe girmiş olup, söz konusu düzenlemeye göre yüzde 18'lik KDV oranı yüzde 20'ye, yüzde 8'lik KDV oranı ise yüzde 10'a yükseltilmiştir.

Bu yazımızda KDV oranındaki artışlar sonrasında konut satışlarında uygulanacak olan KDV oranlarının ne olacağını ele almaya çalışacağız.

Konut satışında 1 Nisan 2022 önemli

Konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranlarının belirlenmesinde milat olarak 1 Nisan 2022 tarihini dikkate almak gerekir. 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla 1 Nisan 2022 tarihinden sonra alınmış olan yapı kullanım ruhsatlarına ilişkin olarak yapılacak konut teslimlerinde, konutun büyükşehir belediye sınırları içerisinde olup olmamasının, lüks ve birinci sınıf inşaat olmasının, arsa birim metrekare değerinin bir önemi kalmamıştır. 1 Nisan 2022 tarihinden önce alınmış ruhsatlar için ise 1 Nisan 2022 tarihinden önce yürürlükte olan KDV oranları uygulanmaya devam edecektir.

1 Nisan 2022 tarihinden önce alınmış olan yapı kullanım ruhsatlarına ilişkin KDV oranı;

Büyükşehir Belediye sınırları dışında net alanı 150 metrekareye kadar olan konut teslimlerinde yüzde 1,

Büyükşehir Belediye sınırları içinde olup net alanı 150 metrekareye kadar olan ve yapı ruhsatı 1 Ocak 2017 tarihinden sonra alınan lüks ve birinci sınıf inşaatlarda ruhsat tarihi itibariyle arsa birim metrekare değeri 1.000 - 2.000 TL arasında olan konutlarda yüzde 8,

Büyükşehir Belediye sınırları içinde olup net alanı 150 metrekareye kadar olan ve yapı ruhsatı 1 Ocak 2017 tarihinden sonra alınan lüks ve birinci sınıf inşaatlarda ruhsat tarihi itibariyle arsa birim m2 değeri 2.000 lira ve üzerinde olan konutlarda yüzde 18,

Büyükşehir Belediye sınırları içinde olup, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde inşa edilen net alanı 150 metrekareye kadar olan konutlarda yüzde 1,

Büyükşehir Belediye sınırları içinde olup, 6306 sayılı Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde inşa edilen net alanı 150 metrekarenin üzerinde olan konutlarda yüzde 1 olarak uygulanacaktır.

Konut satışlarında güncel KDV oranları

7346 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi sonrasında 1 Nisan 2022 tarihinden sonra alınmış olan yapı kullanım ruhsatlarına ilişkin olarak yapılacak konut teslimlerinde konutun net alanının;

150 metrekare veya daha az olması durumunda yüzde 10,

150 metrekareden fazla olması durumunda ise satış tutarının 150 metrekareye kadar olan kısmı için yüzde 10, 150 metrekareyi aşan kısmı için yüzde 20 KDV uygulanacaktır. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri için KDV oranı, net alanın;

150 metrekare veya daha az olması durumunda yüzde 1,

150 metrekareden fazla olması durumunda ise satışın 150 metrekareye kadar olan kısmı için yüzde 1, 150 metrekarenin üzerindeki kısmı için yüzde 20 olarak uygulanacaktır. 01 Nisan 2022 tarihinden sonra alınmış olan yapı kullanım ruhsatlarına ilişkin olarak yapılacak konut teslimlerinde yeni KDV oranları uygulanacak olup, 01 Nisan 2022 tarihinden önce alınmış olan yapı kullanım ruhsatlarına ilişkin olarak yapılacak konut teslimlerinde ise değişiklik öncesi oranların uygulanacağı unutulmamalıdır

YORUM EKLE