Türkiye'deki Sağlık Turizminin Gayrimenkul Sektörüne ve Olası Gelişimine Etkileri

Türkiye’deki sağlık turizminin gayrimenkul sektörüne ve olası gelişimine etkilerini inceleyen EVA Gayrimenkul Değerleme’den Değerleme Departmanı Yöneticisi Ahmet Durmuş, 2022 yılında sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen turistlerin toplam yaklaşık 2 milyar dolar harcama yaptığını ve yükselişin de sürdürdüğünü açıkladı.

Türkiye'deki Sağlık Turizminin Gayrimenkul Sektörüne ve Olası Gelişimine Etkileri

EVA Gayrimenkul Değerleme’den Değerleme Departmanı Yöneticisi Ahmet Durmuş, sağlık turizminin gayrimenkul sektörüne ve olası gelişimine etkilerini mercek altına aldı. Sağlık Turizmi Türkiye’de özellikle son yıllarda hızla gelişen sektörlerden biri olarak ön plana çıktığını belirten Durmuş, “2012 – 2023 yılı 1. çeyrek arasında ülkemize gelen ziyaretçi sayıları ile birlikte toplam harcama tutarları ve ortalama kişi başı harcama tutarları incelendi.  Buna göre 2012 – 2023 yılı 1. çeyrek arasında gelen ziyaretçi sayıları ile birlikte harcama tutarları da ele alındı. 

2023 yılı ilk çeyrek verileri incelendiğinde ise geçmiş yıllara göre sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen ziyaretçi sayıları kişi başı harcama tutarında düşüş göstermiş olduğu görülmektedir. Bu durumun ana sebepleri incelendiğinde ise kur piyasasındaki ani yükselmeler ve dalgalanmalar olarak nitelendirilebilir.  Bu bilgiler doğrultusunda turizm verileri ve sağlık  / tıbbi nedenlerle ülkemizi ziyaret eden yabancı sayıları incelendiğinde yıl bazlı olarak hazırlanmış olan özet tablo aşağıda yer almaktadır. 

Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı ile sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen ziyaretçi sayılarına bakıldığında 2012 – 2023 yılı ilk çeyrek arasındaki veriler incelenmiş olduğunda 2012 yılında toplam gelen ziyaretçiye oranı %1 oranın altında olan kişi sayısı, geride bıraktığımız 2022 yılında sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen ziyaretçilerin toplam turist sayısının yaklaşık %2,45 oranlarına ulaşmıştır. 2023 yılı ilk çeyrek verileri incelendiğinde ise bu oranın yaklaşık %5,03 düzeyine ulaştığı gözlemlenmiştir. Özellikle son 3 yıldır bu yükseliş devam etmektedir. Gelecek dönemde bu oranın pozitif yönde artması ve yıl bütününde %5 - 10 seviyelerine kadar yükselmesi durumunda turizm amaçlı ülkeye giren dövizde ciddi artışların meydana geleceği düşünülmektedir. 

Türkiye’ye sağlık için gelen turistler tatil için turistlere göre yaklaşık 2 kat daha fazla harcama yapıyor

Sağlık turizmi katma değeri en yüksek turizm çeşidi olması bakımından özellikle gelecek dönemde sektöre yeni gelecek oyuncular ile birlikte büyük bir gelişim kazanacağı öngörülmektedir. Türkiye’ye sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen turistlerin kişi başı harcama tutarları incelendiğinde ülkeye tatil amacıyla gelen turistlere göre yaklaşık 2 kat daha fazla harcama yapmaktadırlar. 2023 yılı ilk çeyrek verileri incelendiğinde kişi başı harcama tutarlarında düşüş gözükse de bu durumun döviz kurlarında ani artış ve dalgalanmalardan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Geride bıraktığımız 2022 yılı ve 2023 yılı ilk çeyrek verileri incelendiğinde sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen ziyaretçilerin harcadıkları kişi başı harcamada ciddi düşüşler meydana geldiği gözlemlenmiş, bu durumun özellikle son 1,5 yıldaki kur fiyatlarındaki ani artışların meydana gelmiş olması neden olarak gösterilebilir. 

2 milyar dolar harcama yapıldı

Ancak genel olarak bakıldığında geride bıraktığımız 2022 yılında sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen turistlerin toplam yaklaşık 2 milyar dolar harcama yapmıştır. 2023 yılı ilk çeyrek verileri incelendiğinde ise geçmiş yıllar ilk çeyrek verilerine göre yaklaşık 2 – 3 kat artış göstermiş olduğu görülmektedir. Bu kapsamda bakıldığında sağlık turizmi gelirlerinin ülke ekonomisine de önemli bir katkı sağladığı görülmektedir. Sağlık ve tıbbi nedenlerle ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısının artırılması ile birlikte önümüzdeki süreçte ve yıllarda toplam harcama tutarları ve kişi başı harcama tutarlarının da artış göstereceği öngörülmektedir. 

Buna göre Türkiye’de sağlık turizmi sektörünün de büyümesi ile birlikte özellikle yurtdışından gelecek olan yabancı ziyaretçi sayılarındaki artış ile gelecek talepleri karşılayabilmek için yeni sağlık tesis alanları, otellere de yeni ihtiyaçların duyulacağı öngörülmektedir.  Sağlık turizmi için ülkenin kış döneminde sezonun kapalı olduğu dönemlerdeki Antalya, Muğla, Aydın, İzmir gibi illerde teşviklerin ağırlaştırılması durumunda kış döneminde sezonu kapalı olarak geçiren yaz tatili oteller ve tatil köylerinde konaklamaları sağlanabilir ve ekonomiye ekstra gelir elde etmesi sağlanabilir.  

Özellikle geride bıraktığımız 3 yılda ülkemize sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen yabancı ziyaretçi sayılarındaki artışların 2023 yılı ve gelecek yıllarda yeni yapılacak yatırımlar, teşvikler, reklam ve tanıtımlar ile birlikte artırılması ile birlikte ciddi bir döviz katkısı sağlanacaktır. “ şeklinde konuştu. 

YORUM EKLE