Yeni Bir Şehirleşme Modeline Geçilmeli

Türkiye genelinde olduğu gibi Ankara’da da son dönemde yaşanan fahiş konut ve kira artışlarının önüne geçmek için çeşitli çözüm yolları aranıyor. Bu kapsamda Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası, şehircilik ve konut meselesinde yaşanan sorunlara çözüm sunmak amacıyla öneri niteliğinde bir rapor hazırladı.

Yeni Bir Şehirleşme Modeline Geçilmeli

Hazırlanan rapor, ilerleyen günlerde Ticaret Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunulacak. Oda tarafından hazırlanan raporda şu başlıklar öne çıktı:

RANT AKTARMADAN VAZGEÇİLMELİ

Kentsel dönüşüm yapılırken insanların konut edinme haklarının vazgeçilmez ve devredilmez haklar olduğu kabul edilmeli, insanların ve ailelerin barınma ihtiyaçları üzerinden müteahhitlere rant aktarma yönteminden vazgeçilmeli.

Şehrin mevcut dokusu ıslah edilerek ‘yoğunluğunu azaltacak’ ve artan nüfusun ‘önceden planlanmış olan yeni şehirlere yönlendirilerek’ hayat standartlarını yükseltecek bir şehirleşme modeline geçilmeli.

‘KENTSEL’ YERİNE ‘YERİNDE DÖNÜŞÜM’

‘Kentsel dönüşüm’ yerine ‘yerinde dönüşüm’ modeline geçilmeli.

Yerinde dönüşüm, mevcut binaların komşuluk ve mahremiyet ilişkileri örselenmeden, bağımsız bölüm sayısı ve yoğunluğu arttırılmadan, yıkılıp yerine aynı büyüklükteki binayı yapacak bir model olarak düşünülmeli.

Yerinde dönüşüm modelinde, mevcut şehirlerdeki yapı dokusunun seyreltilmesiyle kente kazandırılan ‘ortak alanlar’da, cami merkezli ve çarşısı, okulu, sosyal alanları ve diğer ortak mekânlara sahip bir geleneksel şehir modeline geçilmesi ve evlerin geleneksel Türk konut mimarisi üslubu güncellenecek şekilde, bir mimari kimlikle inşa edilmeli.

ALTINA ENDEKSLİ KREDİ ÖNERİSİ

Mevcut yapılar ıslah edilirken binadaki komşuluk ve bağımsız bölüm sayısını muhafaza ederek, ilave kat yapılmamalı.

Bina inşa maliyetlerini karşılamak için altına endeksli 25 yıl vadeyle kredi verilerek, ayda 250 - 300 lira taksitle binalarını yaptırabilme imkânı sağlanmalı. -Binaların yapımının en az 10 yıl tecrübeli bir mimar ya da teknik adamın denetiminde yapılması sağlanmalı.

Müteahhiti aradan çıkararak bu tür yapılardan rant elde edilme yönteminin terk edilmiş olması gerekli.

YATAY ŞEHİRLER OLUŞTURULMALI

Kentsel dönüşümde çarpık kentleşmenin yoğunlaştığı, acilen ıslah edilmesi gerekli olan bölgelere ve kamu binalarına öncelik verilmeli.

Yapılacak kentsel dönüşümde, konut bölgeleri, yeni şehirler oluşturularak nüfusun azaltılmasına paralel olarak insani ölçülerde 2-3 katı aşmayacak şekilde geliştirilmeli.

Yapılacak kentsel dönüşümde araziye minimum müdahale hedeflenerek topoğrafik yapı ve doğal çevre korunmalı.

Yeni binalar şehrin kimliğini oluşturacak kültürel geçmişimizi güncelleyen bir mimari üslupla inşa edilmeli.

Doğru bir kurguyla toplumu mutlu edecek, yaşanabilir, insan ölçekli, yatay ve merhametli şehirler oluşturulmalı.

YORUM EKLE