Gaziantep merkez ve ilçelerinde enkaz kaldırma ve normale dönüş çalışmaları başladı. Şehir Plancıları Gaziantep İl Temsilcisi Osman Akaslan, askıda bulunan Çevre Düzeni Planının, deprem gerçeğine göre revize edilmesi gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem sonrasında büyük yara alan Gaziantep'te yaralar sarılmaya Şehir Plancıları Gaziantep İl Temsilcisi Osman Akaslan, bundan sonraki tüm planların deprem gerçeği göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğini söyledi.

Akaslan, 'Gaziantep özelinde Nurdağı, İslahiye ilçeleri ağırlıklı olmak üzere yıkılan, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı bina sayısı 17.000 iken, orta hasarlı binalarla birlikte bu rakamın 24.000’in üzerinde olduğu ve bu değerin ise 65.000 civarı bağımsız bölüme tekabül ettiği öngörülmektedir. Ayrıca bu sayılara ilişkin veriler de sürekli güncellenmektedir.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2023 tarih ve 19 sayılı kararı ile Gaziantep İli 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı onaylanmıştır. Çevre düzeni planı ve diğer plan değişiklikleri 01.02.2023 tarihinde askıya çıkarılmıştır. 6 Şubat depremlerinden önce hazırlanan bu planların depremde oluşacak yıkıma ilişkin herhangi bir öngörüsünün olmadığı açıktır. Planlama revize edilmelidir' dedi.

Akaslan, 'Nitekim çevre düzeni planı açıklama raporunda depremden en çok etkilenen ve tamamının yıkılması ve yeniden yapılması tartışılan 40.000 nüfuslu Nurdağı ilçesinin 2045 yılında 65.000, 67.000 nüfuslu İslahiye ilçesinin ise 85.000 nüfusa erişeceği öngörülmektedir.

Çevre düzeni planının hedef yılı olan 2045 yılı için Gaziantep kent merkezinin 4 milyon nüfusa ulaşacağı, il genelinin ise toplam 4.520.000 nüfusa ulaşacağı öngörülmektedir. Oysa deprem bölgesi şu an ciddi oranda göç vermiş durumdadır ve yakın gelecekte de nüfusun ne şekilde değişeceğine ilişkin kestirim yapabilmek oldukça güçtür. Tüm sektörel kestirimler gibi nüfus projeksiyonlarının da yeni oluşan duruma göre revize edilmesi gerektiği açıktır.

Deprem gerçekliği, halkın yaşam alanlarından ve konutlardan beklentilerini ciddi anlamda değiştirmiştir. Yurttaşların kent merkezlerinden kırsala, yüksek yoğunluklu konut alanlarından düşük yoğunluklu konut alanlarına yönelmeye ilişkin eğilimleri artış göstermektedir.

Gaziantep kent sakinleri yerleşme alanlarını ve içinde bulundukları yapıları sorgulamaya ve olası başka afetler durumunda kendilerini nelerin beklediğini araştırmaya başlamışlardır. Diğer taraftan yaşanan depremden sonra söz konusu planlara altlık olabilecek yer bilimsel verilerde de önemli değişiklikler olduğu hem ilgili kamu otoriteleri hem de uzmanlar tarafından dile getirilmektedir.

Bu ve benzer birçok sebepten dolayı askıda bulunan Gaziantep İli 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının, yerleşim alanları, çalışma alanları, nüfus projeksiyonları ve benzer hedeflerin bu süre zarfında gerçekleşmeyeceği ve ortaya çıkan yeni duruma göre revize edilmesi gerektiği açıktır.

Bu çerçevede, Şehir Plancıları Odası olarak askıda bulunan Gaziantep İli 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Bedirkent-Suboğazı, Cebeler Mahallesi, Serince Mahallesi, Kuzeyşehir yol çevresi ve diğer plan değişikliklerinin deprem gerçekliği sonrası elde edilen yeni bilgiler ve gelişmeler ışığında bütüncül olarak yeniden ele alınmasını, hedef ve politikaların bu minvalde değiştirilmesini talep ediyor ve halkın plana katılımının sağlanmasını öneriyoruz' dedi.

Editör: TE Bilisim