Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkinci müjdemiz, kira yardımlarıyla ilgili. İstanbul'da kira yardım tutarını, 3 bin 500 lirada 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz. Kampanyamıza katılan vatandaşlarımız ister kira yardımından yararlanabilir, isterse uygun şartlı kredi kullanarak evini hızla yenileyebilir. Yeni kira yardımı rakamının da hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.

İlk Evim kapsamındaki 50 bin konutun, İlk Arsam kapsamındaki 50 bin arsanın da şimdiden hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz sadece eserlerimizle, yatırımlarımızla başarılarımızla konuşuruz. Kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan herkesi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birinci sınıf vatandaşı olarak görür ve buna da böyle hizmet ederiz" ifadelerini kullandı.

DİĞER ŞEHİRLERDE KİRA YARDIMI NE KADAR?

Ankara

Aylık kira yardımı: 3 bin lira

Bursa

Aylık kira yardımı: 3 bin lira

Antalya

Aylık kira yardımı: 3 bin lira

İzmir

Aylık kira yardımı: 3 bin lira

Diğer büyükşehirler

Aylık kira yardımı: 2 bin 500 lira

Diğer şehirler

Aylık kira yardımı: 2 bin lira

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru Dilekçesi (Ek-1 form) 

Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3- ( Riskli Bina Olan Eski Tapu ve Arsa Haline Dönmüş Tapu Senedi fotokopisi ve Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı belgesinin Aslı ( Onaylı ve mühürlü olmalıdır ) (İfraz ve tevhit işlemleri olması durumunda eski ve yeni ifraz veya tevhit işlemini gösterir tapu senetleri olmalıdır)

4- Emlak Beyannamesi Bina Bildirim Belgesinin Aslı (Onaylı ve mühürlü olmalıdır) (Ada, parsel, adres, bağımsız birim numarası ve bina hissedar oranlarını gösterir olmalıdır.) ( Cins değişikliği, ifraz ve tevhit işlemleri olması durumunda riskli bina onay tarihindeki Emlak Beyannamesi Bina Bildirimi ve güncel Emlak Beyannamesi Bildirimi olmalıdır)

5- Elektrik, Su, Doğalgaz faturalarından birisinin aslı (Fatura Malikin adına kayıtlı, belirtilen bağımsız birimin adresini gösterir ve riskli yapı onay tarihinden geriye dönük olarak son 3 aya ait olması gerekmektedir.( Hesap Döküm cetveli 3 Ayı Gösterir, İlgili Kurumdan Onaylı Olması gerekmektedir. Abone Malik Adına Kayıtlı Olmalı ve Risk Analiz Raporunda Belirtilen Adres İle Uyumsuzluk varsa, İlgili Kurumdan Adresin Güncellenmesi Talep Edilmelidir.)

6- Nüfus Müdürlüğünden alınacak Adres Bilgileri Raporu Belgesinin Aslı (Onaylı ve mühürlü olmalıdır) (Bağımsız birimlerin tahliye tarihini gösterir olmalıdır) (Malik riskli binada ikamet etmelidir riskli bina adresi ve güncel adres bilgilerini gösterir olmalıdır. )

7- ARAAD.net inceleme formu fotokopisi (Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formu) (Lisanslı Kuruluştan temin edebilirsiniz)

8- Tapu Müdürlüğünün Malik'e riskli yapı belirtme yazısı fotokopisi

9- Yıkım Ruhsatı, Yıkım Tutanağı ve Yanan Yıkılan Yapılar Formlarının fotokopileri (Onaylı ve mühürlü olmalıdır) ( Ruhsat vermeye Yetkili İdare )

10-  Ziraat Bankası IBAN numarasını gösterir belge (Hesap cüzdanı, dekont, işlem fişi v. b.) (Malikin adına, bireysel, TL cinsinden ve vadesiz hesap olmalı)

Editör: TE Bilisim